10 september 2020

”2020 – ett förlorat år”


Förhandlingschef Per Widolf Foto: Rikard Westman

År 2020 är ett förlorat år, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

År 2020 är ett förlorat år, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf, inför de fortsatta avtalsförhandlingarna som drar igång inom kort. – Utrymmet för löneökningar är ytterst begränsat, säger han i en intervju till tidningen Lag&Avtal.

(Följande text är ett referat från en artikel i Lag&Avtal (2020-09-10). Här kan du ta del av artikeln i sin helhet.)

I januari började parterna förhandla för att träffa avtal. De gamla skulle löpa ut den 31 mars.

– Sedan kom pandemin oväntat och extremt hastigt. Det visade sig i mars att det av flera skäl inte gick att träffa några traditionella avtalsuppgörelser. Vi valde att prolongera, förlänga, våra innevarande avtal med sju månader, konstaterade Per Widolf. 

Industriarbetsgivarna och motparterna återupptar förhandlingarna igen den 1 oktober. Per Widolf och Industriarbetsgivarna har under mellantiden fått en mycket klarare bild av läget.

– Vi vet var vi står. Vi befinner oss i en synnerligen djup lågkonjunktur. I en situation där stora delar av industrin och näringslivet har det väldigt tufft, i en situation där arbetslösheten har dragit iväg och ett stort antal människor är korttidspermitterade, vilket innebär att staten står för en stor del av lönekostnaden. Med den bakgrunden ska vi nu gå in och förhandla.

Han konstaterade att 2020 är ett förlorat år, med det stora tappet i BNP och i sysselsättning. Utrymmet för ökade kostnadsnivåer i form av löneökningar är ytterst begränsat.

Samtidigt efterlyser Industriarbetsgivarna ha längre avtalsperioder, för att bidra till stabilitet.

– Basindustrin tror på längre avtalsperioder, givet att avtalsinnehållet är sådant att vi kan se att det stärker vår konkurrenskraft. För oss handlar det om att skapa ett läge där svenska företag, i förhållande till sina internationella konkurrenter, är starkare efter krisen än före den.

Läs hela intervjun i Lag&Avtal (2020-09-10).


arbetsgivarfrågor Avtalsförhandlingar