Kategori: Pressmeddelande

I dag, den 10 mars, presenterade de opartiska ordförandena, Opo, en första skiss i avtalsrörelsen. Skissen innehåller en inriktning på en avtalsperiod om tre år.
”Vi är positiva till den skiss som Opo lägger fram i dag. Inom basindustrin förordar vi en längre avtalsperiod under förutsättning att det slutliga avtalsinnehållet stärker svensk industris konkurrenskraft”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Industriekonomerna: Sveriges BNP väntas fortsätta falla under första halvåret 2023 följt av en viss uppgång mot slutet av året, vilket sammantaget väntas ge ett fall med drygt en procent under året. Därefter sker en stabilisering varefter BNP gradvis tar fart under 2024 med en årlig tillväxt på 1,4 procent.

För andra året i rad släpps nu Sveriges hårdaste lista; ”40 över 40”. Det är en lista som instiftats för att uppmärksamma kvinnor i gruv- och stålindustrin och lyfta den kunskap och yrkeserfarenhet som dessa personer bidrar med. Från listan utses ”Årets Fe” – en utmärkelse som går till en kvinna som gjort särskilda insatser i eller för industrin under sin karriär. ”Fe” står för järn i det periodiska systemet och utmärkelsen delas ut den 8 mars.

I dag den 21 februari växlar Industriarbetsgivarna krav med sina motparter för arbetare inom byggnadsämnesindustrin, svetsmekanisk industri och buteljglasindustri.

För andra året i rad går Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna ihop för att uppmärksamma yrkesskickliga och erfarna kvinnor över 40 år inom gruv- och stålbranscherna.

– Vårt överordnade mål med avtalsförhandlingarna är att konkurrenskraften ska stärkas och att de avtal som träffas långsiktigt utvecklar industrin och möjligheten till fler industrijobb. Det är det Industriavtalet handlar om, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I dag på eftermiddagen tog Industriarbetsgivarna emot besked från Mark- och miljödomstolen om att medlemsföretaget Cementa får tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet i Slite. ”Beskedet är mycket välkommet. Vi behöver en stabil cementförsörjning i Sverige”, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna har tagit emot Riksbankens besked om att höja räntan till 2,5 procent. Det är en tydlig markering att Riksbanken har full fokus på att få ner inflationen.

Idag presenterade Facken inom industrin sitt gemensamma lönekrav inför 2023 års avtalsrörelse. Facken kräver en löneökning på 4,4 procent per år.

Konjunkturinstitutets konjunkturbarometer för september visar ett försämrat stämningsläge hos näringslivet och en fallande konfidensindikator för industrin. Prognosen framåt är att vi nu går in i en lågkonjunktur enligt KI.