Trakasseribarometern 2022 (Kantar Sifo)

Om utbildningen

Fem år efter #metoo: Vad har hänt och vad bör vi göra nu?

Ta del av de senaste resultaten från undersökning om sexuella trakasserier i arbetslivet.

Från Industriarbetsgivarna medverkar Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare.

Datum: Onsdag 1 juni kl. 10.00-11.00

Plats: Vasagatan 11 i Stockholm eller digitalt via länk

Seminariet är kostnadsfritt.

Seminariets innehåll:  

Kantar Public presenterar de senaste resultaten från en Sifo-undersökning som genomförts tre gånger; den första tiden strax efter #metoo-uppropen 2018, den andra 2020 och den tredje 2022. Undersökningen baseras på svar från ett representativt urval av den yrkesverksamma allmänheten, i Sifopanelen.

— Har utsattheten för sexuella trakasserier och tystnadskulturen förändrats sedan #metoo?
— Hur har förekomst och karaktär av sexuella trakasserier sett ut under pandemin?
— Vad bör arbetsgivare känna till i sitt förebyggande arbete ute på arbetsplatserna?
— Vad behöver och kan vi; arbetsmarknadens parter, näringsliv, politiker och forskarsamhälle tillsammans göra framåt?

Medverkande: 

— Eva Nordmark, Sveriges arbetsmarknads- och jämställdhetsminister, berättar hur de arbetar med att förebygga och sprida kunskap om sexuella trakasserier på svensk arbetsmarknad.
— Fredrik Bondestam, docent i sociologi vid Uppsala universitet och föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, är med och diskuterar resultaten och relaterad forskning.


Medverkande parter: 

Industriarbetsgivarna, Unionen, LO, Byggnads, Handels, och Kommunal har stöttat och finansierat Trakasseribarometern 2022.


Under seminariet har du möjlighet att ställa frågor direkt till presentatörerna.

Trakasseribarometern 2022 (Kantar Sifo)
Kostnad Kostnadsfritt
Datum
01/06/2022
Tid
10.00-11.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Medlemsseminarium Byggnadsämnesförbundet
Datum
05/09/2022
Tid
11.00-16.00
Tre webbinarier: Rekrytera för ökad mångfald
Datum
23/09/2022
13/10/2022
26/10/2022
Tid
08.30-09.30
08.30-09.30
08.30-09.30
Basindustrins dag - Fokus kompetensförsörjning
Datum
11/10/2022
12/10/2022
Tid
12.00-19.00
08.00-13.00
Partsgemensamt lönebildningsseminarium
Datum
20/10/2022
Tid
10.00-16.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer