01 juni 2022

”Fokus måste ligga på det förebyggande arbetet när det gäller sexuella trakasserier”


Viktoria Lundqvist talar under seminarium om sexuella trakasserier Viktoria Lundqvist, Industriarbetsgivarna. Fotograf: Karin Boo

Under onsdagen bjöd Kantar Public in till seminarium för att presentera de senaste resultaten från Trakasseribarometern om sexuella trakasserier i arbetslivet. Från Industriarbetsgivarna medverkade Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare, för att kommentera barometern.

Trakasseribarometern är en Sifo-undersökning som genomförts tre gånger; 2018 strax efter #metoo, 2020 respektive 2022. Undersökningen baseras på svar från ett representativt urval av den yrkesverksamma allmänheten, i Sifopanelen. Vid onsdagens seminarium presenterades resultaten.

– För våra medlemsföretag är frågan högt prioriterad och det är lika viktigt för arbetstagarnas rätt till en trygg arbetsmiljö som för arbetsgivarnas attraktions- och konkurrenskraft. Kompetensförsörjning är en stor utmaning för basindustrin och våra företag arbetar aktivt för att öka andelen kvinnor och utrikesfödda. För att attrahera och behålla dem måste vi ha inkluderande arbetsplatser, fria från trakasserier, säger Viktoria Lundqvist, arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna.

Viktigt med partsgemensamma insatser

Årets undersökning visar bland annat att 21 procent, eller en femtedel uppger att de har utsatts för sexuella trakasserier någon gång i en arbetssituation. För kvinnor var siffran 36 procent. Barometern visar också att det fortfarande råder en stor tystnadskultur, där mer än hälften av de som utsatts för sexuella trakasserier valde att informera någon om det, en siffra som inte tycks ha rört sig över tid.

– Att medvetenheten om vilka konkreta beteenden som utgör sexuella trakasserier har ökat hoppas vi leder till att fler agerar och säger ifrån när någon utsätts. Sen är det problematiskt att graden av tystnadskultur är oförändrat och det är något vi måste jobba vidare med. Fokus måste ligga på det förebyggande arbetet när det gäller sexuella trakasserier, säger Viktoria Lundqvist.

– Positivt är dock att de som svarat att de som har informerat chefer eller HR är nöjda med det stöd de har fått, fortsätter hon.

Viktoria lyfter bland annat de insatser som sker partsgemensamt. Prevent har bland annat tagit fram i checklistor och dialogverktyg som kan användas för att underlätta dialogen om sexuella trakasserier på arbetsplatsen.

Industriarbetsgivarna, Unionen, LO, Byggnads, Handels och Kommunal har stöttat och finansierat Trakasseribarometern 2022.

– Arbetet med att motverka trakasserier är jätteviktigt för oss. Varje fall av sexuella trakasserier är ett fall för mycket och Trakasseribarometern är ett sätt för oss att ha ökad kunskap om detaljerna på området, och också följa utvecklingen i det här arbetet som vi tycker är så viktigt. Därför har det varit värdefullt för oss att vara med i det här samverkansprojektet om sexuella trakasserier på arbetsplatsen, säger Viktoria Lundqvist.

Läs mer:


arbetsgivarfrågor Arbetsmiljö