26 mars 2020

Förhandlingarna inom byggnadsämnesindustrin och Svemek skjuts upp


Cementrör

Nu skjuts även förhandlingarna om Byggnadsämnesavtalet och Buteljglasavtalet med IF Metall upp till följd av coronapandemin. Också Svemek-avtalet med IF Metall skjuts upp och kollektivavtalen förlängs till den 31 december.

Avtalen skulle ha löpt ut den 31 maj, men prolongeras nu till den 31 december. Även det så kallade ”blå avtalet” som Industriarbetsgivarna träffar med motparterna SEKO och IF Metall förlängs till årets slut. Även avtalen med tjänstemannafacken Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna prolongeras. 

Kontakt

Per Widolf
Per Widolf
Förhandlingschef

arbetsgivarfrågor Avtal20 Avtalsförhandlingar Byggnadsämnesindustrin SVEMEK Svetsmekanisk industri