15 april 2021

Hallsten: ”För få åtgärder för stärkt svensk konkurrenskraft”


Riksdagshuset Foto: Gustaf Anderson

– Dagens budgetproposition innehåller alldeles för få satsningar på en återstart av Sverige efter Coronapandemin och regeringen missar att ta tag i strukturella problem. Det säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna i en kommentar till vårändringsbudgeten.

Kerstin Hallsten konstaterar att det är en ”krisbudget som presenteras idag” och att ”åtgärder som omställningsstöd och korttidsarbete såklart har varit mycket viktiga under krisens akuta skede”.

– Men när den akuta krisen nu klingar av så borde regeringen lägga ekonomiska resurser på att återstarta den svenska ekonomin och åtgärda strukturella problem. Det är viktigt att fokusera på att stärka konkurrenskraften, exempelvis genom sänkta arbetsgivaravgifter eller rusta för en bättre matchning på arbetsmarknaden. 

Hallsten poängterar att det är den svenska basindustrin som går i bräschen för den gröna omställningen. Just nu planeras exempelvis de största industriella investeringarna i Sveriges historia i Norrland där svenska industriföretag går i spetsen för en omställning till en fossilfri värld. Som ett led i detta kommer företagen bara i Norrbotten och Västerbotten att behöva anställa omkring 25 000 personer de kommande tjugo åren, enligt uppgifter från Luleå tekniska universitet.

– För att klara kompetensförsörjningen till industrin måste vi få fler sökande till industrinära utbildningarna på alla nivåer, säger hon.

Därför välkomnar Industriarbetsgivarna de satsningar som presenterats inom kommunal vuxenutbildning där ytterligare närmare 800 miljoner tillförs för att stärka utbildningar i samverkan med SFI.

– Vi vet att det funnits ett stort behov av ytterligare utbildningar och stöd för de som behöver språkhjälp. Det är nu viktigt att kommunerna använder pengarna för att skapa utbildningsvägar till industrin, säger Jesper Hedin, utredare för kompetensförsörjningsfrågor på Industriarbetsgivarna.

Positivt med ökade medel till validering

En ytterligare positiv satsning är de ökade medlen för att öka användningen av validering i samband med yrkesvux-utbildningar, en satsning som länge förordats av Industriarbetsgivarna.

– De ökade anslagen till utbildningssektorn är i stort positiva. Men tyvärr väntar vi fortfarande på de viktiga strukturella förändringar som behövs för att kunna ställa om industrin och behålla vår världsledande position inom hållbar, innovativ industri. Vi behöver fortfarande genomföra de förslag som tidigare presenterats kring regional samordning och dimensionering av gymnasial utbildning, ändrade urvalsregler för yrkesvux, och fler möjligheter för vuxna till omskolning och kompetensutveckling, säger han.

Industriarbetsgivarna ser också positivt på att medel nu avsätts för uppstart av den statliga omställningsorganisation som följer av partsöverenskommelsen om anställningsskydd och omställning.

Kontakt

Kerstin Hallsten
Kerstin Hallsten
Chefekonom
Jesper Hedin Hirasawa
Jesper Hedin Hirasawa
Expert kompetensförsörjning
Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

Ekonomi Kompetens