20 oktober 2020

”Högt lönebud från medlarna”


Förhandlingschef Per Widolf Foto: Rikard Westman

Industriarbetsgivarna konstaterar att det lönebud som de opartiska ordförandena (OpO) har lämnat är mycket högt. Förslaget är på 4,5 procent på 29 månader.

– Vi konstaterar att lönebudet är på en mycket hög nivå och det ligger absolut på smärtgränsen av vad svenska företag klarar av. Men vi är beredda att acceptera budet då det innehåller en nedväxling av löneökningstakten från nuvarande nivå, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

Han konstaterar att det är avgörande att parterna nu sluter ansvarsfulla avtal, givet att vi befinner oss i en djup lågkonjunktur med nästan en halv miljon arbetslösa.

– En stor del av industrin och näringslivet har det fortfarande väldigt tufft. Stämningsläget i stålindustrin och delar av skogsindustrin är sämre än normalt och vi har fortfarande ett stort antal anställda i korttidsarbete, där staten står för merparten av lönekostnaden, säger han.

– Dessutom har smittspridningen ökat under senare tid och många länder återinför restriktioner. Återhämtningen på vissa håll har samtidigt tappat fart och vägen tillbaka kommer att vara lång. Risken för bakslag i ekonomin är stor.  

OpOs förslag innebär att årstakten för löneökningarna skulle bli 1,86 procent – något som Industriarbetsgivarna ser som ett tak om svensk industri ska kunna stärka sin konkurrenskraft och hämta sig ur krisen.

– I flera viktiga konkurrentländer, däribland i Tyskland, har parterna slutit avtal som har förbättrat konkurrenskraften. Därför understryker vi att det inte finns utrymme till högre löneökningar i Sverige.

– För oss handlar det om att skapa ett läge där svenska företag är starkare efter krisen än före den i förhållande till internationella konkurrentländer, avslutar Per Widolf.

”Märket kommer att gälla även för Pappers”

Idag överlämnar Industriarbetsgivarna ett bud till Pappers i avtalsförhandlingarna med Pappers. Det motsvarar förslaget som de opartiska ordförandena (OpO) lämnat inom ramen för Industriavtalet och är på 4,5 procent på 29 månader och innebär att årstakten för löneökningarna skulle bli 1,86 procent. 

– Budet motsvarar den nivån som föreslagits i Industriavtalsförhandlingarna och som kommer att gälla för resten av den svenska arbetsmarknaden, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Läs mer: 

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

arbetsgivarfrågor Avtal Lönebud