01 oktober 2020

Industriarbetsgivarna beklagar utebliven LAS-överenskommelse


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

Arbetsmarknadens parter har inte kunnat enas i förhandlingarna om anställningsskydd och omställning.

Vi beklagar att man inte lyckades komma ända in i mål med förhandlingarna.

Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna

”Vi beklagar att man inte lyckades komma ända in i mål med förhandlingarna”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Sent i natt kom beskedet om att förhandlingarna om anställningsskydd och omställning mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv inte ledde till någon uppgörelse.

– Parterna stod för långt ifrån varandra och lyckades inte nå en kompromiss som skulle ha bidragit till ett modernare regelverk som är bättre anpassat till dagens arbetsmarknad och skulle ha gett företagen större flexibilitet, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Nu väntar avtalsförhandlingar
I dag inleder industrins parter de avtalsförhandlingar som prolongerades i mars med anledning av coronapandemin. 

– De förhandlingar som startar idag handlar uteslutande om företagens internationella konkurrenskraft. Kostnadskontroll och flexibilitet är avgörande, säger Per Hidesten. 

Han understryker vikten av Industriavtalets roll. 

–  Industriavtalet – och att industrins förutsättningar bestämmer normen för vilka löneökningar som Sverige tål – är en stabiliserande faktor för svensk arbetsmarknad. Det har under mer än tjugo år tjänat oss väl, säger han. 

Coronakrisen har slagit hårt mot den svenska ekonomin och vi har nu en arbetsmarknad där fler än 500 000 personer är utan jobb. För helåret minskar industriproduktionen med 10 procent och inte ens i slutet av nästa år kommer svensk ekonomi vara tillbaka på produktionsnivån före krisen. Det betyder minst två förlorade år för ekonomin.

– Vi vet att företagen inom industrin kommer att ha ett besvärligt läge under en lång tid framöver. Vi måste nu under oktober därför träffa avtal som stöttar, inte motverkar, företagens återhämtning. Basindustrin tror på längre avtalsperioder, givet att avtalsinnehållet är sådant att vi kan se att det stärker vår konkurrenskraft, avslutar han. 


arbetsgivarfrågor LAS