Industriarbetsgivarna om kriget i Ukraina

I slutet av februari kom den tragiska nyheten att ryska trupper gått in i Ukraina. Det vi till varje pris vill undvika är nu verklighet: krig i Europa med en global säkerhetskris som följd, och med ökad osäkerhet för var dag som går.

Industriarbetsgivarna följer noggrant utvecklingen. Vi kan konstatera att krisen skapar en osäkerhet i den europeiska ekonomin som kommer få en påverkan på basindustrins företag. Våra ekonomer, Industriekonomerna, analyserar krigets ekonomiska effekter på djupet i sitt senaste veckobrev.

Vid allvarliga produktionsstörningar kan det vara bra att känna till vilka verktyg ni som arbetsgivare har tillgång till och vilka arbetsrättsliga regler som gäller. Vi vill därför påminna om vår arbetsrättsliga rådgivning på 08–762 67 70 och Industriarbetsgivarguiden.se (inloggning krävs).

Vill ni anställa en person som flytt från Ukraina och behöver veta hur man går tillväga? Läs mer på sidan om Utländsk arbetskraft och utstationering på Industriarbetsgivarguiden.

Många av Industriarbetsgivarnas medlemsföretag arbetar med att hantera både humanitära och materiella konsekvenser. Lägesbilden är ännu oklar. För uppdatering om nuläget hänvisar vi till Svenskt Näringsliv: