08 juni 2022

Industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen


Industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen

Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023. Hur ser förutsättningarna ut? Välkommen på pressfrukost med Industriarbetsgivarna och Innovations- och kemiindustrierna – IKEM i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 16 juni klockan 9.00.

Under avtalsrörelsen för 2023 kommer arbetsgivare och fack att förhandla om löner och arbetsvillkor för 2,3 miljoner löntagare i 450 avtal. Och det är industrins förhandlare som sätter märket – ett kostnadstak – för resten av arbetsmarknaden. Det görs i en miljö av höga arbetskraftskostnader relativt omvärlden, en nedväxling i produktivitet i Sverige och euroområdet under det senaste decenniet och betydligt svagare tillväxt i Sverige och världen under 2022 och 2023.

Mot den bakgrunden bjuder Industriarbetsgivarna och IKEM in till pressfrukost för att ge en bild av den konkurrensutsatta industrins aktuella förutsättningar. Medverkar gör Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna och Jonas Hagelqvist, vd för IKEM.

Var/när: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Lokal: Merkurius (plan 0), torsdagen den 16 juni klockan 9.00

Anmälan till Ebba Fredin, presschef Industriarbetsgivarna, e-post: ebba.fredin@industriarbetsgivarna.se eller telefon: 0730-447120

Industriarbetsgivarna och IKEM ingick i maj ett strategiskt samarbetsavtal gällande arbetsgivarfrågor inför avtalsrörelsen för att stärka bas- och processindustrins position. Tillsammans representerar de bägge arbetsgivarorganisationerna 2 400 företag med 160 000 anställda.

Om Industriarbetsgivarna
Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri. Industriarbetsgivarna företräder cirka 1000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Om IKEM
IKEM företräder omkring 1 400 svenska och utlandsägda företag med 70 000 medarbetare. Företagen arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är bland annat kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag.


arbetsgivarfrågor Avtal23