22 februari 2023

Karlfeldtgymnasiet i Avesta får nya industritekniska lokaler


Kollage med Per Hidesten och Fredrik Gunnarsson Industriarbetsgivarnas Per Hidesten, vd och Fredrik Gunnarsson, ansvarig kompetensförsörjning, under invigningen.

Industriarbetsgivarna var på plats när Karlfeldtgymnasiets nya industritekniska lokaler i Avesta invigdes under onsdagen.

”Det är viktigt att det finns tillräckligt med utbildningsplatser och moderna utbildningar med kvalitet. Industrin har ett omfattande rekryteringsbehov och den som väljer industriteknisk utbildning har god möjlighet till jobb efter gymnasiet. De nya lokalerna är därför en välkommen satsning”, säger Per Hidesten på plats från invigningen.

Fredrik Gunnarsson, som är ansvarig för kompetensförsörjning på Industriarbetsgivarna, var också med vid invigningen.

”På andra ställen lägger man ner industriprogram på grund av för få sökande, men i Avesta utökar man programmen eftersom så många vill gå industri. Det är mycket positivt.”

Basindustrin är viktig för dalarna och Dalarna är en av basindustrins viktigaste regioner i landet

”Dalarnas är en av basindustrins viktigaste regioner i landet. Därför är alla satsningar på utbildningarna välkomna. Det är angeläget att utbildningarna är moderna och att de speglar företagens behov”, säger Per Hidesten.

Rätt förutsättningar krävs för en växande industri

Industriarbetsgivarnas medlemsföretag sysselsätter i dag omkring 6 700 personer i Dalarna. Industrin har också möjlighet att växa och att sysselsätta ännu fler, men då krävs rätt förutsättningar. En stor fråga är industrins kompetensförsörjning.

Teknikcollege –  industrins modell för samverkan och utbildningskvalitet – är bra exempel på hur man storskaligt kan arbeta med kompetensförsörjning. Industriarbetsgivarna vill se en politisk stöttning av de här initiativen. 

De nya lokalerna ligger i Koppardalen i Avesta, vägg i vägg med gymnasiets fordonstekniska del. Lokalerna är toppmoderna och är en satsning från kommunen för att stärka upp behovet av framtida arbetskraft.

”Det är värdefullt att de nya lokalerna ligger i anslutning till det fordonstekniska programmet. Industrin och transportsektorn har mycket att vinna på ett samarbete på flera olika plan, liksom industrin i stort. Utan industrin eller transporterna stannar Sverige”, avslutar Per Hidesten.

Kontakt

Fredrik Gunnarsson
Fredrik Gunnarsson
Ansvarig kompetensförsörjning

Kompetens