02 mars 2020

Kravväxling för byggnadsämnesindustrin och buteljglasindustrin


Cementrör

Den 27 februari växlade Industriarbetsgivarna krav med IF Metall för kollektivavtalen inom byggnadsämnesindustrin och det buteljglasindustrin.

Vi ställde tre snabba frågor till avtalsansvarige Peter Kancans, arbetsrättsjurist och förhandlare på Industriarbetsgivarna.

Vilka frågor är viktiga för Industriarbetsgivarna i de stundande förhandlingarna?  
Det handlar sammanfattningsvis om flexibilitet. Det gäller såväl anställningsfrågor, arbetstidsförläggningsfrågor och i viss mån också beredskapsreglerna. I det senare fallet vill vi att reglerna bättre fångar den tekniska utveckling som har skett exempelvis gällande möjligheten att utföra arbete på distans. 

Hur ser du på fackens krav? 
Vi kan inledningsvis konstatera att vi inte delar fackens syn på lönebildningssidan, där de vill öka den generella delen av löneökningsutrymmet på bekostnad av den så kallade potten, alltså den del som kan fördelas individuellt. Där vill vi snarare minska den generella delen så att även kvalitet och prestation belönas för att därigenom kunna utveckla verksamheten. 

Vad händer härnäst? 
Förutsatt att märket och avtalslängd sätts för industrin enligt tidplan 31 mars räknar vi med effektiva förhandlingar och de inleds i slutet av april. Den 31 maj ska avtalen vara klara.


Avtal20 Avtalsförhandlingar buteljglasindustrin Byggnadsämnesindustrin