15 februari 2021

Lag om förlängt stöd vid korttidspermittering träder ikraft


Riksdagshuset och Rosenbad Foto: Roland Lundgren/Mostphotos

Stödet till korttidsarbete förlängs t.o.m. den 30 juni 2021.

Förlängningen regleras i en ny tillfällig lag som trädde ikraft den 15 februari 2021, men gäller retroaktivt fr.o.m. den 1 december 2020. Från samma tidpunkt gäller även ändringar i den befintliga lagen om stöd vid korttidsarbete.

Under januari, februari och mars är subventioneringsgraden 75 procent, vilket är samma nivå som tidigare. 

Under april, maj och juni blir subventioneringsgraden 50 procent.  

Nivåerna för arbetstidsminskning är som tidigare 20, 40 respektive 60 procent med undantaget att under perioden januari, februari och mars kan arbetstiden minskas med upp till 80 procent.

Tillväxtverket uppdaterar kontinuerligt sin hemsida med information om processen för ansökan m.m., läs mer här

Se även Industriarbetsgivarnas frågor & svar


arbetsgivarfrågor Corona Korttidsarbete Korttidspermittering