Tag: avtal20

Nu skjuts även förhandlingarna om Byggnadsämnesavtalet och Buteljglasavtalet med IF Metall upp till följd av coronapandemin. Också Svemek-avtalet med IF Metall skjuts upp och kollektivavtalen förlängs till den 31 december.

Även förhandlingarna med Pappers skjuts fram till i höst till följd av coronapandemin.

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet.

Industriarbetsgivarna sade under tisdagen ja till den avtalsskiss som de opartiska ordförandena (OpO) har presenterat i avtalsförhandlingarna.

– Just nu sitter vi i täta möten med motparterna, där vi försöker ta reda på vad som är möjligt att jobba vidare med och se om vi kan hitta bra lösningar, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf om de pågående avtalsförhandlingarna.

Fokus för avtalsförhandlingarna måste vara på att löneökningstakten i svensk industri ska växla ner och utvecklas långsammare än i konkurrentländerna. Det skriver chefekonomerna för industrins arbetsgivare.

– Den årliga löneökningstakten måste klart ner under dagens märke på 2,17 procent. Det är vårt viktigaste krav i förhandlingarna, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

– Jag vill vara tydlig redan nu och understryka att det märke som vi kommer att sätta inom ramen för Industriavtalet nästa år också kommer att gälla för Pappers, liksom alla andra på arbetsmarknaden, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.