Tag: avtalsforhandlingar

Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023.

För att stärka industrin och medlemsföretagen har IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna ingått ett strategiskt samarbetsavtal när det gäller arbetsgivarfrågor. Därmed kommer organisationerna kunna stärka bas- och processindustrins position, få större kraft och leverera än mer medlemsnytta.

Den 1 oktober inleds åter de förhandlingar som prolongerades i mars med anledning av coronapandemin.

År 2020 är ett förlorat år, säger Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf.

Nu skjuts även förhandlingarna om Byggnadsämnesavtalet och Buteljglasavtalet med IF Metall upp till följd av coronapandemin. Också Svemek-avtalet med IF Metall skjuts upp och kollektivavtalen förlängs till den 31 december.

Även förhandlingarna med Pappers skjuts fram till i höst till följd av coronapandemin.

Parterna inom Industriavtalet har idag svarat på den hemställan vi mottog igår från De Opartiska ordförandena inom Industriavtalet.

Industriarbetsgivarna sade under tisdagen ja till den avtalsskiss som de opartiska ordförandena (OpO) har presenterat i avtalsförhandlingarna.