Tag: avtalsforhandlingar

Industriarbetsgivarna har idag den 16 juni tagit emot ett varsel av Pappers. Varslet är ett sympativarsel i tvisten mellan Svenska Kommunalarbetareförbundet och Gröna arbetsgivare om nya kollektivavtal för områdena golfbanor och trädgårdsodling.

Industriarbetsgivarna och IF Metall har träffat avtal för svetsmekanisk industri – SVEMEK. Medlemmarna är till största delen små och medelstora industriföretag, exempelvis stål- och maskinbyggare, svetsföretag, mekaniska verkstäder, industriserviceföretag, lås- och säkerhetsföretag och maskinuthyrare.

Byggnads har idag, den 12 maj varslat Installatörsföretagen om konfliktåtgärder. Varslet avser förhandlingarna för Teknikinstallationsavtalet VVS och kyl. Konfliktåtgärderna är varslade att bryta ut den 24 maj och omfattar cirka 1 500 yrkesarbetare anställda inom VVS och kyl.

Industriarbetsgivarna och IF Metall har i dag, den 11 maj, träffat avtal för byggnadsämnesindustrin – Byggnadsämnesavtalet. Avtalet omfattar drygt 170 företag med 7 340 arbetare och följer det märke som industrins parter träffade tidigare. ”Vi har idag tecknat ytterligare ett kollektivavtal med IF Metall. Vi är nöjda med avtalet som ger både stabilitet och flexibilitet”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Fackförbundet Seko skjuter nu upp sina varslade stridsåtgärder mot Almega Tågföretagen. Det innebär att strejken som skulle bryta ut i eftermiddag nu skjuts fram till måndag, 15 maj. Det skriver Almega Tågföretagen i ett pressmeddelande.

– Vårt överordnade mål med avtalsförhandlingarna är att konkurrenskraften ska stärkas och att de avtal som träffas långsiktigt utvecklar industrin och möjligheten till fler industrijobb. Det är det Industriavtalet handlar om, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

Dalarnas är en av basindustrins viktigaste regioner i landet. Men ska industrin i Dalarna kunna utvecklas, behålla sin konkurrenskraft, locka nya företag att etablera sig och samtidigt kunna erbjuda hållbara jobb måste den ges rätt förutsättningar.

Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations och kemiindustrierna bjuder in till pressträff om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen, den 2 september klockan 11.00 på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg, Vikingagatan 3. Svensk industri är motorn för hela näringslivet och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära.

Industrin på Gotland sysselsätter drygt 4 400 personer. Drygt 16 procent av gotlänningarna på arbetsmarknaden jobbar inom industrin.

Svensk industri är motorn för hela näringslivet – och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära. Nu går startskottet för avtalsrörelsen 2023.