Tag: industrins-betydelse

Basindustrin är en tydlig bas för den svenska ekonomin och ligger i framkant när det gäller att producera med så lågt klimatavtryck som möjligt. Under 2018 var utsläppen i EU drygt 2,3 gånger högre per producerat förädlingsvärde jämfört med i Sverige. Det visar en ny rapport från Industriarbetsgivarna.