Tag: sjukforsakring

Riksdagen har beslutat om en höjning av inkomsttaket i sjukförsäkringen från 8 till 10 prisbasbelopp från och med den 1 januari 2022. Höjningen av inkomsttaket påverkar beräkningen av förmånerna i sjukförsäkringen, såsom sjukpenning, rehabiliteringspenning, närståendepenning, smittbärarpenning och ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön.