Arbetsgivarfrågor

Industriarbetsgivarna är en arbetsgivarorganisation och vi stöttar våra medlemsföretag i deras roll som arbetsgivare. Med utgångspunkt i vår arbetsgivarpolitiska plattform och respektive branschs styrdokument utövar vi påverkan, ger rådgivning och förhandlar i frågor som rör företagens förhållande till anställda och deras fackliga organisationer.

Kollektivavtalen och arbetsrätten är grunden för vårt arbetsgivararbete. Vi förhandlar fram kollektivavtalen och påverkar arbetsrätten i syfte att stärka den internationella konkurrenskraften hos medlemsföretagen.

I allt större utsträckning påverkas de svenska regelverken av EU varför påverkansarbete även är prioriterat där.

I partsgemensamma arbeten med facken, samt genom samverkan inom industrin och Svenskt Näringsliv, driver vi frågor för att skapa bästa möjliga förutsättningar för basindustrin.

Personal svarar på samtal i rådgivningen

Våra kollektivavtal, svar på vanliga frågor, mallar och arbetsrättslig information hittar du på Industriarbetsgivarguiden. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ert medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se.

Vi arbetar med…

Förhandling

Med våra motparter förhandlar vi fram de rikstäckande kollektivavtalen om löner och allmänna anställningsvillkor för basindustrins olika branscher. Inom ramen för Industriavtalet fastställs därigenom det s k ”märket” som normerar löneökningar på övrig arbetsmarknad. I samverkan inom Svenskt Näringsliv förhandlas avtalen om tjänstepensioner och försäkringar.

Vi genomför även centrala tvisteförhandlingar i olika typer av ärenden tillsammans med berörda företag.

Mellan avtalsperioderna bedrivs utvecklingsarbete i partsgemensamma arbetsgrupper.

Vi arbetar i nära samverkan med avtalskommitéer och styrelser inom respektive bransch i syfte att vara väl förankrade och ha en branschanpassad långsiktig inriktning i vårt arbete.

Arbetsrätt

Industriarbetsgivarna företräder medlemsföretagen och driver arbetsrättsliga tvisteärenden i Arbetsdomstolen och tingsrätt. Genom våra jurister stöttar vi även företagen i avancerade arbetsrättsliga frågeställningar i olika faser i deras beslutsprocesser. Industriarbetsgivarna deltar även i remissarbete i den arbetsrättsliga lagstiftningsprocessen.

Vårt arbetsrättsliga arbete och förhandlingsarbete är nära sammankopplat. Jurister och förhandlare arbetar tillsammans för att exempelvis förbereda centrala förhandlingar.

Rådgivning och utbildning

Genom vår rådgivning får medlemsföretagen direkt och personligt stöd i alla typer av arbetsgivarfrågor. Vi hanterar årligen ca 4000 ärenden. Typen av frågeställningar varierar brett.

I syfte att stärka företagens egen kompetens i avtals- och arbetsrättsfrågor har Industriarbetsgivarna ett brett kursutbud. Kurser genomförs fysiskt såväl som digitalt och kan även anpassas till företag.

Kontakt

Per Widolf
Per Widolf
Förhandlingschef
Kristina Karmestedt Estman
Kristina Karmestedt Estman
Biträdande förhandlingschef