Nyheter från Industriarbetsgivarna

Våra avtalsområden

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda.

Medlemskap i Industriarbetsgivarna

Ett medlemskap i Industriarbetsgivarna avlastar dig i rollen som arbetsgivare. Genom att bli medlem kan du fokusera på företagets kärnverksamhet. Hos oss får du stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning och många andra områden.

Läs mer
Medlemskap i Industriarbetsgivarna
Våra avtalsområden

Våra avtalsområden

Industriarbetsgivarna består av fem förbund, som är medlemmar i organisationen för att styra in medlemsinflytandet från de olika branscherna. De ingående förbunden är Byggnadsämnesförbundet (BÄF), Gruvornas Arbetsgivareförbund, Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet, Stål och Metall Arbetsgivareförbundet och SVEMEK.

Läs mer

Bli prenumerant

Prenumerera på våra nyhetsbrev och få löpande information från oss.

Läs mer
Bli prenumerant

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Industridagen 2021: Sverige som innovationsstormakt
Datum
24/01/2022
Tid
13.00-16.00
Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
25/01/2022
26/01/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Sirius Forum 2022
Datum
02/02/2022
Tid
09.30-11.30
Arbetsrätt grundkurs
Datum
15/03/2022
16/03/2022
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
22/03/2022
23/03/2022
Tid
09.00-00.00
09.00-12.00
Avtalskurs sågverksindustrin
Datum
24/03/2022
Tid
09.00-16.00
Arbetsrätt fördjupningskurs
Datum
30/03/2022
31/03/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs byggnadsämnesindustrin
Datum
30/03/2022
31/03/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer