Medlemskap

Genom att bli medlem i Industriarbetsgivarna kan du fokusera på företagets kärnverksamhet. Hos oss får du som arbetsgivare stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö och många andra områden.

Are you looking for information in English?
Please, click here.

Industriarbetsgivarna består av fem förbund med inriktning på företag inom den svenska basindustrin. Hos oss är drygt 1 000 företag anslutna med runt 90 000 anställda. Tillsammans är vi en stark spelare i det svenska näringslivet.

Vårt kontor finns i Stockholm i Näringslivets Hus, men vi är verksamma över hela landet. Vi har expertkunskap inom arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning, förhandling, arbetsmiljö, kompetensförsörjning och andra arbetsgivarfrågor inom just basindustrin.

Som medlemsföretag får du bland annat hjälp med:

 • Vardagliga arbetsgivarfrågor, stora som små
 • Arbetsmiljöfrågor
 • Kompetensförsörjning
 • Lönebildningsfrågor
 • Utbildningar och seminarier
 • Juridisk rådgivning
 • Juridisk assistans i domstolsprocesser
 • Avtals- och tvisteförhandlingar med facken
 • Ekonomisk analys

Du blir även ansluten till Industriarbetsgivarnas paraplyorganisation Föreningen Svenskt Näringsliv. Läs mer om fördelarna.

Vill du bli medlem? Skicka in en ansökan eller kontakta vår medlemsservice för mer information. Ansökan ska undertecknas av en behörig firmatecknare.

Är ditt företag bundet av hängavtal med facket?
Läs om vad du får och hur mycket du kan spara!

Den svenska modellen

En kortfilm från Svenskt Näringsliv (cirka 2,5 min).

Att teckna kollektivavtal

En kortfilm från Svenskt Näringsliv, som beskriver hur det fungerar att teckna kollektivavtal och varför det är bra för både arbetsgivare och arbetstagare (cirka 2,5 min).

Kollektivavtal –
trygghet och flexibilitet för både arbetsgivare och arbetstagare

Förutom stöd i rollen som arbetsgivare innebär medlemskapet anslutning till kollektivavtal samt kollektivavtalade försäkringar och pensioner för samtliga anställda. Det gör att ditt företag kan anses vara en ännu mer attraktiv arbetsplats för många arbetstagare, liksom en kvalitetsstämpel för schyssta villkor och bra försäkringar.

Kollektivavtalen innehåller bland annat:

 • Allmänna anställningsvillkor, exempelvis löneavdrag vid ledighet, uppsägningstider, övertidsersättning med mera
 • Löner och lönehöjningar
 • Försäkringar i form av ålderspension, sjukförsäkring, omställningsstöd, tjänstegruppliv och trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Flexibilitet är något vi strävar efter när avtalen sluts för att de ska kunna anpassas till varje företags egna förutsättningar och verksamhet. Kollektivavtalen gör det också lättare att tillämpa arbetsrättsliga lagar, så som lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), semesterlagen och arbetstidslagen. Vi har förhandlat fram flexibilitet och förenklingar.

Allt detta bidrar till trygghet och välmående för både arbetsgivaren och arbetstagaren med alla viktiga regler samlade på ett ställe. Ni lutar er mot samma avtal, nu kan ni arbeta åt samma mål.

Se vad anslutning till kollektivavtal medför:
En kort film från Svenskt Näringsliv (2 min 20 sek).

Vilket kollektivavtal passar ditt företag?

Föreningen Industriarbetsgivarna består av följande fem arbetsgivareförbund med olika avtalsområden. Läs mer för att få en bättre bild om var ditt företag passar in.

Vad kostar det?

Jämför oss gärna med kostnaden för en arbetsrättsjurist på stan.

Räkna ut din årsavgift
Genom att knappa in efterfrågade uppgifter i modulen räknar vi ut årsavgiften för ditt medlemskap i Industriarbetsgivarna och Svenskt Näringsliv åt dig.
1. Välj avtalsområde efter ditt företags verksamhet.
2. Skriv in föregående års utbetalade bruttolön i tkr.
3. Klicka på "Räkna ut årsavgiften".

Observera att medlemskap inom Gruvornas Arbetsgivareförbund och Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet även medför medlemskap i respektive branschförbund. Branschförbundens avgift är INTE medräknad i snurran.

Läs mer om grunderna till avgiftsberäkningen nedan vid "Hur har vi räknat?".

Hur har vi räknat?

Kostnaden för medlemskapet är uppdelat i serviceavgift till Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB och Svenskt Näringsliv Service AB samt i medlemsavgift till det ingående förbund i Föreningen Industriarbetsgivarna er företagsverksamhet styr er in på och till Föreningen Svenskt Näringsliv.

Industriarbetsgivarnas serviceavgift är 0,114 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Lägsta avgift är 1 900 kronor per år. Serviceavgiften är avdragsgill i deklarationen.

Medlemsavgiften till ingående förbund i Föreningen Industriarbetsgivarna:

 • Byggnadsämnesindustriförbundet (BÄF): 
  0,006 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Minimiavgift 1 000 kr/år.
   
 • Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF):
  Ingen medlemsavgift.
  Medlemsskap  i GAF innebär även medlemskap i branschförbundet Svemin. Läs om Svemins avgifter – klicka här.
   
 • Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet:
  0,02 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. 
  Medlemskap  i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet innebär även medlemskap i branschförbundet Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna). Läs om Skogsindustriernas avgifter – klicka här.
   
 • Stål och Metall Arbetsgivareförbundet:
  Ingen medlemsavgift.
   
 • SVEMEK:
  0,02 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Minimiavgift 70 kr/år.

Medlemskap i något av ovanstående fem förbund i Industriarbetsgivarna innebär även medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Årsavgift till Svenskt Näringsliv
Årsavgiften till Svenskt Näringsliv är företagets lönesumma minus 500 000 kronor gånger 0,077 procent, varav (år 2024) 0,006 procent är serviceavgift och avdragsgill. Lägsta årsavgift är 428 kronor.

Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,06 procent på summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman. 0,004 procent (år 2024) av 0,06 procent är serviceavgift och avdragsgill.

Fakturering 
Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden. Varje år under januari-februari rapporterar du som medlemsföretag in föregående års värden på Medlemsuppgift.se.

Årsavgiften delas på två faktureringstillfällen och gäller för medlemskap innevarande halvår. Faktureringen sker i april och i oktober varje år. Du väljer på inträdesansökan om du vill ha en digital faktura eller en i papper.

Ansök om medlemskap

Det är enkelt att ansöka om medlemskap, men det är viktigt att den undertecknas av en behörig firmatecknare för att den ska godtas. Välj ansökningsform nedan; Webb eller PDF.

Handläggningstiden för beslut från förbundet är i normalfallet ungefär en vecka, men kan variera. Inträde sker alltid den första i en månad.

PDF mailas till info@industriarbetsgivarna.se. Vid frågor tveka inte att kontakta medlemsservice.

Vad innebär ett hängavtal?

Hängavtal betyder att en arbetsgivare har tecknat kollektivavtal med ett fackförbund, istället för med en arbetsgivarorganisation. Det innebär att avtalet ska tillämpas och kan dessutom innebära ett särskilt avtal med fler, dyrare och krångligare regler.

Det är dyrare med hängavtal jämfört med kollektivavtal genom medlemskap:

 • Kostnaden för omställningsförsäkringarna, TSL för arbetare och TRR för tjänstemän, är 0,4 procent (av årslönesumman) högre med hängavtal än med medlemskap.

  (Omställningsförsäkringarna ger de anställda ersättning och hjälp till nytt arbete eller omskolning vid arbetsbrist, läs mer här.)
   
 • Vissa hängavtal innebär ytterligare pålagor såsom fler och dyrare regler när det gäller exempelvis ersättningar.
   
 • En del fackförbund tar ut administrativa avgifter för hängavtal.

Hängavtal ger inte tillgång till rådgivning och tolkningshjälp

Hängavtal innebär att ett kollektivavtal gäller vid företaget, men du som arbetsgivare blir hänvisad till arbetstagarsidans tolkning. Den mest kvalificerade hjälpen ger vi dig.

Arbetsgivarens självklara part i avtalet är Industriarbetsgivarna.

Vad händer om vårt företag med hängavtal ansöker om medlemskap?

Om ert företag blir medlem i Industriarbetsgivarna gäller kollektivavtalet automatiskt per inträdesdatum, hängavtalet kan sägas upp, avgiften för omställningsförsäkringen halveras, eventuella administrativa avgifter försvinner och ni kan börja använda er av vår rådgivning samt Industriarbetsgivarguiden.
Samtidigt som ni sparar pengar kan ni också ägna mer tid till er kärnverksamhet.

Företag med 4 anställda (varav 1 tjänsteman) med 1 300 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare (TSL): 3 600 kr 

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 1 600 kr

Total merkostnad: 5 200 kr
Medlemsavgift: 2 400 kr

Företaget sparar 2 800 kr/år på att bli medlem och få tillgång till full arbetsgivarservice.

Företag med 10 anställda (varav 3 tjänstemän) med 3 300 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare (TSL): 8 400 kr

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 4 800kr

Total merkostnad: 13 200 kr
Medlemsavgift: 6 600 kr

Företaget sparar 6 600 kr/år på att bli medlem och få tillgång till full arbetsgivarservice.

Företag med 40 anställda (varav 10 tjänstemän) med 13 000 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare (TSL): 36 000 kr

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 16 000 kr

Total merkostnad: 52 000 kr
Medlemsavgift: 27 100 kr

Företaget sparar 24 900 kr/år på att bli medlem och få tillgång till full arbetsgivarservice.

För dig som är medlem

Intyg på ditt medlemskap får du genom att kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se.

Har ditt företag överlåtits eller fusionerats in i ett annat? Kontakta medlemsservice, så hjälper vi dig.

Industriarbetsgivarguiden.se är en förmån dedikerad dig som är medlem i Industriarbetsgivarna. Där finns våra kollektivavtal och möjlighet till att beställa dem i tryckt format, arbetsrättslig information, blanketter, svar på vanliga frågor (FAQ) och råd gällande sådant som är aktuellt i samhället och som påverkar våra branscher.
För att ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden skapar du ett användarkonto här. Om du saknar ditt företags medlemsnummer finner du det på fakturan från Svenskt Näringsliv eller så kontaktar du oss på info@industriarbetsgivarna.se, så hjälper vi dig. Kom ihåg att ange organisationsnummer i mailet.

Välkommen att bli prenumerant

Ta del av vårt arbete direkt i din inkorg! Prenumerera på vårt månatliga Nyhetsbrev, motta direkt information under avtalsrörelsen om förhandlingsläge, slutna avtal och konflikter genom Avtalsnytt, bli inbjuden till våra evenemang kring den svenska basindustrin eller få veckovisa ekonomiska omvärldsanalyser och rapporter från Industriekonomerna.

Hur behandlar vi dina personuppgifter? Läs vår integritetspolicy.

Om du är medlem i Industriarbetsgivarna har du även möjlighet till att få arbetsgivarinformation/cirkulär och inbjudan till kurser. E-posta till info@ia.se. Ange din postadress och e-postadress samt ”Arbetsgivarinformation” och/eller ”Inbjudan till kurser och evenemang”, så registrerar vi dig som prenumerant.

Arbetsgivarinformation

Arbetsgivarinformationen/cirkulär innehåller framför allt nyheter inom arbetsrätt och våra olika kollektivavtalsområden. Den riktar sig till dig med personalansvar eller som på annat sätt behöver vara väl insatt i dessa områden, till exempel löneadministratörer med flera.

Inbjudan till kurser och evenemang

Du som prenumererar på våra inbjudningar får i god tid en inbjudan till kurs, seminarium eller konferens, så du har chansen att anmäla dig direkt. Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda.

Svenskt Näringsliv – för ett bättre företagsklimat

Följ Svenskt Näringslivs viktiga arbete genom att bli prenumerant.

Övrig information

Vill du avsluta ert medlemskap?
Så länge som ni är arbetsgivare har ni nytta av medlemskapet i Industriarbetsgivarna i form av till exempel rådgivning i vardagliga eller mer komplicerade arbetsgivarfrågor, juridisk rådgivning samt stöd i fackliga förhandlingar. Medlemskapet i Svenskt Näringsliv ger er dessutom rabatt på omställningsförsäkringarna, TSL för arbetare och TRR för tjänstemän. Läs om premierna hos Avtalat.se.

Kollektivavtalet och de kollektivavtalade försäkringarna gäller i företaget till kollektivavtalsperiodens slut (datum står på bokens omslag), även om medlemskapet är avslutat.

Om ni trots allt vill säga upp medlemskapet ska det göras skriftligen via mail (eller post) av en behörig firmatecknare. Brevet ska innehålla det juridiska namnet, organisationsnummer och orsak till utträdet. Enligt våra stadgar är det normalt sex månaders uppsägningstid och därefter sker utträdet vid nästföljande halvårsskifte. Läs våra stadgar här.

Kontakt

Sofia Stensson
Sofia Stensson
Samordningsansvarig förhandlar- och juridikenheterna samt medlemsservice