Medlemskap

Genom att bli medlem i Industriarbetsgivarna kan du fokusera på företagets kärnverksamhet. Hos oss får du som arbetsgivare stöd och rådgivning inom arbetsrätt, kollektivavtal, lönebildning, arbetsmiljö och många andra områden.

Industriarbetsgivarna består av fem förbund med inriktning på företag inom den svenska basindustrin. Hos oss är närmare 1 000 företag anslutna, som tillsammans har cirka 85 000 anställda.

På vårt kontor i Stockholm arbetar närmare 25 personer. Vi har god erfarenhet av förhandlingar, arbetsrätt, kollektivavtalstillämpning och arbetsgivarfrågor inom just basindustrin.

Som medlemsföretag får du hjälp med:

 • Avtals- och tvisteförhandlingar
 • Juridisk rådgivning
 • Lönebildningsfrågor
 • Domstolsprocesser
 • Utbildning (kurser, seminarier och konferenser)
 • Kompetensförsörjning
 • Arbetsmiljö
 • Ekonomisk analys

Du blir även ansluten till Industriarbetsgivarnas paraplyorganisation Föreningen Svenskt Näringsliv. Läs mer om fördelarna.

Looking for information in English? Please click here.

Vill du bli medlem skicka in en ansökan eller kontakta vår medlemsservice för mer information. Ansökan ska undertecknas av en behörig firmatecknare.

Kollektivavtal –
trygghet för både arbetsgivare och arbetstagare

Förutom stöd i rollen som arbetsgivare innebär medlemskapet anslutning till kollektivavtal samt kollektivavtalade försäkringar och pensioner för både arbetare och tjänstemän.

Kollektivavtalen innehåller regler om:

 • Allmänna anställningsvillkor, exempelvis löneavdrag vid ledighet, uppsägningstider, övertidsersättning med mera
 • Löner och lönehöjningar
 • Försäkringar i form av ålderspension, sjukförsäkring, omställningsstöd, tjänstegruppliv och trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Avtalen sluts med sikte på att skapa så stor flexibilitet som möjligt, så att avtalet kan anpassas till varje företags verksamhet och egna förutsättningar.

De utgör ofta en utgångspunkt för företagets egna personalhandbok och innebär att alla viktiga regler samlas på ett ställe. Det blir också lättare att tillämpa arbetsrättsliga lagar, så som lagen om anställningsskydd (LAS), lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL), semesterlagen och arbetstidslagen.

Allt detta bidrar till trygghet för både arbetsgivaren och arbetstagaren. Ni lutar er mot samma avtal.

Vilket kollektivavtal passar ditt företag?

Föreningen Industriarbetsgivarna består av följande fem arbetsgivareförbund med olika avtalsområden. Läs mer för att få en bättre bild om var ditt företag passar in.

Vad kostar det?

Vad avgiften blir beror på vilket verksamhetsområde ditt företag har och därmed vilket förbund inom Industriarbetsgivarna du blir medlem i samt hur stort ditt företag är.

Avgiften för medlemskapet är uppdelat på serviceavgift till Industriarbetsgivarna i Sverige Service AB och medlemsavgift till det förbund er företagsverksamhet styr er in på. Serviceavgiften är avdragsgill i deklarationen.

Serviceavgiften är 0,114 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Lägsta avgift är 1 900 kronor per år.

Medlemsavgiften till ingående förbund i Föreningen Industriarbetsgivarna:

 • Byggnadsämnesindustriförbundet (BÄF): 
  0,006 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Minimiavgift 1 000 kr/år.
   
 • Gruvornas Arbetsgivareförbund (GAF):
  Ingen medlemsavgift.
  Medlemsskap  i GAF innebär även medlemskap i branschförbundet Svemin. Läs om Svemins avgifter – klicka här.
   
 • Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet:
  0,02 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. 
  Medlemskap  i Skogsindustrierna Arbetsgivareförbundet innebär även medlemskap i branschförbundet Föreningen Sveriges Skogsindustrier (Skogsindustrierna). Läs om Skogsindustriernas avgifter – klicka här.
   
 • Stål och Metall Arbetsgivareförbundet:
  Ingen medlemsavgift.
   
 • SVEMEK:
  0,02 procent av företagets bruttolönesumma från föregående år. Minimiavgift 70 kr/år.

Medlemskap i något av ovanstående fem förbund i Industriarbetsgivarna innebär även medlemskap i Föreningen Svenskt Näringsliv.

Årsavgift till Svenskt Näringsliv
Årsavgiften till Svenskt Näringsliv är företagets lönesumma minus 500 000 kronor gånger 0,077 procent, varav (år 2021) 0,005 procent är serviceavgift och avdragsgill. Lägsta årsavgift är 428 kronor.

Årsavgiften för företag med fler än 249 årsanställda eller företag som ingår i en koncern med fler än 249 anställda är 0,06 procent på summan av företagets lönesumma och rörelseresultat efter avskrivningar. Rörelseresultatet ska vara positivt för att räknas med och begränsas till belopp motsvarande lönesumman. 0,004 procent (år 2021) av 0,06 procent är serviceavgift och därmed avdragsgill.

Fakturering 
Samtliga avgifter faktureras av Svenskt Näringsliv Service AB och betalas från och med inträdesmånaden. Årsavgiften delas på två faktureringstillfällen och gäller för medlemskap innevarande halvår. Faktureringen sker i april och i oktober varje år. Du väljer på inträdesansökan om du vill ha en digital faktura eller en i papper.

Ansök om medlemskap

Skicka in en inträdesansökan (välj form nedan) eller kontakta vår medlemsservice för mer information. Ansökan ska undertecknas av en behörig firmatecknare.

Vad innebär ett hängavtal?

Ett hängavtal betyder att en arbetsgivare har slutit kollektivavtal med ett fackförbund. Hängavtal innebär att ett avtal för en viss bransch ska tillämpas. Ibland innebär hängavtal ett särskilt avtal med fler, dyrare och krångligare regler.

Det är dyrare med hängavtal jämfört med kollektivavtal genom medlemskap:

 • Kostnaden för omställningsförsäkringen är 0,4 procent (av årslönesumman) högre för tjänstemän (TRR) och 0,3 procent högre för arbetarna (TSL). Omställningsförsäkringen ger de anställda ersättning och hjälp till nytt arbete vid arbetsbrist.
   
 • Vissa hängavtal innebär ytterligare pålagor såsom fler och dyrare regler när det gäller exempelvis ersättningar.
   
 • En del fackföreningar tar dessutom ut administrativa avgifter för hängavtal.

Hängavtal ger inte tillgång till rådgivning och tolkningshjälp

Hängavtal innebär att ett kollektivavtal gäller vid företaget, men du som arbetsgivare blir hänvisad till arbetstagarsidans tolkning. Den mest kvalificerade hjälpen ger Industriarbetsgivarna dig. Vi är arbetsgivarens part i avtalet.

Om företaget blir medlem hos oss gäller kollektivavtalet automatiskt per inträdesdatum. Hängavtalet kan sägas upp, avgiften för omställningsförsäkringen halveras och eventuella administrativa avgifter försvinner. För de anställda innebär övergången från hängavtal oftast ingen förändring alls. 

Företag med 4 anställda (varav 1 tjänsteman) med 1 300 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare: 2 700 kr 

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 1 600 kr

Total merkostnad: 4.300 kr
Medlemsavgift: 2 500 kr

Företaget sparar 1 800 kr/år på att bli medlem och få tillgång till service.

Företag med 10 anställda (varav 3 tjänstemän) med 3 300 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare (TSL): 6 300 kr

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 4 800kr

Total merkostnad: 11 100 kr
Medlemsavgift: 7 000 kr

Företaget sparar 4 100 kr/år på att bli medlem och få tillgång till service.

Företag med 40 anställda (varav 10 tjänstemän) med 13 000 000 kr i lönesumma

Så här mycket mer kostar hängavtalet:

Merkostnad omställningsförsäkringen
arbetare (TSL): 27 000 kr

Merkostnad omställningsförsäkringen
tjänstemän (TRR): 16 000 kr

Total merkostnad: 43 000 kr
Medlemsavgift: 28 600 kr

Företaget sparar 14 400 kr/år på att bli medlem och få tillgång till service.

För dig som är medlem

Som medlem i Industriarbetsgivarna har du tillgång till Industriarbetsgivarguiden. Där finns våra kollektivavtal, svar på vanliga frågor, mallar och arbetsrättslig information. För att kunna ta del av informationen på Industriarbetsgivarguiden behöver du skapa ett användarkonto. Det gör du här. Saknar du ditt företags medlemsnummer, kontakta oss på info@industriarbetsgivarna.se. Kom ihåg att ange organisationsnummer i mailet!

Välkommen att bli prenumerant!

Industriarbetsgivarna erbjuder fem olika prenumerationsmöjligheter, så att du får del av vårt arbete direkt i din inkorg. Maila info@industriarbetsgivarna.se och ange vilka utskick du vill mottaga, så registrerar vi dig som prenumerant.

Arbetsgivarinformation

Arbetsgivarinformationen innehåller framför allt nyheter inom arbetsrätt och våra olika kollektivavtalsområden. Den riktar sig till dig med personalansvar eller som på annat sätt behöver vara väl insatt i dessa områden, till exempel löneadministratörer med flera.

Inbjudan till kurser och evenemang

Du som prenumererar på våra inbjudningar får i god tid en inbjudan till kurs, seminarium eller konferens, så du har chansen att anmäla dig direkt. Platserna fördelas i den turordning som anmälningarna kommer oss tillhanda. Alla våra evenemang finns också under Kurser.

Nyhetsbrev

I Industriarbetsgivarnas nyhetsbrev skriver vi om aktuella händelser inom våra branscher. Nyhetsbrevet mailas ut en gång per månad. Alla kan prenumerera.

Avtalsnytt

Avtalsnytt skickas ut under avtalsrörelser och innehåller aktuell information om förhandlingsläget, slutna avtal, varsel och konflikter med mera. Utskicket riktar sig främst till dig med ledande befattning i företaget.

Evenemang

Dessa utskick rör sig oftast om inbjudningar till olika evenemang och seminarier om den svenska basindustrin där vi vill väcka uppmärksamhet, dialog eller debatt i vårt samhälle. Alla kan prenumerera.


Du kan också registrera dig här.

Kontakt

Sofia Stensson
Sofia Stensson
Samordningsansvarig förhandlar- och juridikenheterna samt medlemsservice