23 november 2020

Byggnads och Målarna varslar om stridsåtgärder


Byggkran Foto: Doug Olson/Mostphotos

Fackförbundet Byggnads varslar om stridsåtgärder på 87 arbetsplatser runt om i landet.

Ett antal av dessa varsel är lagda på pågående byggnationer hos Industriarbetsgivarnas medlemsföretag.

Här finns en länk till vilka orter och arbetsplatser i Sverige som berörs av Byggnads varsel om stridsåtgärder. Klicka på kartan för att få en mer detaljerad bild av vilka arbetsplatser som är berörda.

Det första varslet träder i kraft den 27 november kl. 10.12. Det andra varslet träder i kraft den 3 december kl. 06.00 och det tredje varslet träder i kraft den 9 december kl. 06.00. Stridsåtgärderna gäller tillsvidare till dess att Byggföretagen och Svenska Byggnadsarbetareförbundet träffar kollektivavtal eller varsel särskilt återkallas eller ändras. 

Också Målareförbundet varslar om stridsåtgärder. Varslet träder i kraft den 1 december kl. 14.00 och gäller till dess att Målareförbundet och Måleriföretagen träffar kollektivavtal eller varsel särskilt återkallas eller ändras. 

Rådgivning vid konflikt: rad@industriarbetsgivarna.se eller 08-762 67 70.

Mer information finns på Byggföretagens hemsida, samt på Måleriföretagens hemsida


Stridsåtgärd Varsel