Arbetsrätt fördjupningskurs

Om utbildningen
Plats

Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området.

Kursen ges i samarbete med IKEM.

Kursen lyfter dig till en fördjupad arbetsrättslig nivå med avstamp från den arbetsrättsliga grundkursen. Fördjupningskursen varvar teori och case-studier och har ett fokus på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen. Kursdeltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal frågeställningar att diskutera och lösa med stöd från kursledarna.

Varje kursdeltagare som önskar får bidra till kursens innehåll med ett case från sin verksamhet, vilket skickas in i förväg senast den 2 mars 2022 till utbildning@industriarbetsgivarna.se. Innehållet i kursen skräddarsys därefter och kompletteras med kursledarnas material för att få ett bra kursinnehåll. 

Exempel på områden som kommer att beröras är MBL:s regler om förhandlingsskyldighet, arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, LAS regler om turordning, arbetsgivarens ärendehantering i personärenden, upprättande av varningar/skriftliga erinringar, formalia kring tvisteförhandlingen och proceduren vid uppsägning av personliga skäl och avskedanden. Vi kommer även att belysa i vilka fall grund för uppsägning och avskedande kan föreligga.

Kursunderlag skickas ut cirka en vecka före kursstart.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna eller IKEM.

Digitalt via Microsoft Teams

Arbetsrätt fördjupningskurs
Kostnad 1 900 kr exkl. moms
Datum
30/03/2022
31/03/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Förhandla med facket
Datum
27/09/2022
Tid
09.00-16.30
Arbetsrätt grundkurs
Datum
28/09/2022
29/09/2022
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
04/10/2022
05/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
11/10/2022
12/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
18/10/2022
19/10/2022
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Avtalskurs sågverksindustrin
Datum
25/10/2022
26/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs SVEMEK
Datum
08/11/2022
09/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs byggnadsämnesindustrin
Datum
15/11/2022
16/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Chefen och arbetsmiljön
Datum
17/11/2022
Tid
09.00-16.30

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer