Arbetsrätt grundkurs

Om utbildningen
Schema
Plats

Arbetsrätt grundkurs är en kurs för dig som är intresserad av arbetsrättens grunder och de vanligaste lagarna som gäller för dig som arbetsgivare.

Under kursen får du en inblick i de arbetsrättsliga regler som arbetsgivare ofta berörs av och som i hög grad påverkar verksamheten. Vi belyser vanligt förekommande frågeställningar och situationer som kan uppkomma på arbetsplatsen. Genomgången omfattar t.ex. förhandlingsreglerna i medbestämmandelagen och anställnings- och uppsägningsregler i lagen om anställningsskydd. Kursens fokus är på arbetsrättslig lagstiftning och inte på kollektivavtal.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representanter vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar med flera.

På den här kursen går vi på ett övergripande plan igenom:

  • Medbestämmandelagen (MBL)
  • Lagen om anställningsskydd (LAS)

Digitalt via Microsoft Teams

Arbetsrätt grundkurs
Kostnad 1 900 kr exkl. moms
Datum
28/09/2022
29/09/2022
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
04/10/2022
05/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
11/10/2022
12/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
18/10/2022
19/10/2022
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Avtalskurs sågverksindustrin
Datum
25/10/2022
26/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Lönekartläggning
Datum
27/10/2022
Tid
09.00-12.00
Avtalskurs SVEMEK
Datum
08/11/2022
09/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Arbetsrätt fördjupningskurs
Datum
09/11/2022
10/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Fyra steg till en bra lönebildning
Datum
14/11/2022
Tid
08.30-12.00
Avtalskurs byggnadsämnesindustrin
Datum
15/11/2022
16/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer