Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor

Om utbildningen
Schema
Plats

Kursen avser det gemensamma avtalet om allmänna villkor för tjänstemän inom basindustrin som omfattar stålindustrin, svetsmekanisk industri (SVEMEK), byggnadsämnes- och buteljglasindustrin, sågverksindustrin samt gruvindustrin.

Avtalet reglerar i stort sett samtliga förhållanden mellan företaget och tjänstemannen, som bl.a. anställningsformer, arbetstidsregler samt ersättningsregler..

Syfte
Kursen ger dig grundläggande kunskap för att kunna hantera de frågor som rör anställningsvillkoren för tjänstemän..

Mål
Efter genomgången kurs har du förvärvat följande kunskaper/insikter:

 • Du ska känna till avtalets olika anställningsformer och hur de bäst kan användas
 • Du har en grundläggande kunskap om hur du hanterar vanligt förekommande situationer med utgångspunkt från avtalets bestämmelser

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar frågor om anställning, uppsägning och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän i företaget.

Förkunskap
Kursen är en grundkurs och några formella förkunskaper krävs inte.

Kursens upplägg
Föreläsningar varvas med frågor.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna.

 • Det enskilda anställningsavtalet och rättsregler i förhållande till det centrala avtalet
 • Genomgång av anställningsformerna i avtalet
 • Vad innebär lojalitetsplikten i kollektivavtalet
 • Regler för sjukfrånvaro, t.ex. förstadagsintyg
 • Regler kring övertids- respektive restidsersättning
 • Föräldralön
 • Semesterförmåner
 • Vad gäller vid upphörande av anställning för tjänsteman som fyllt 69 år, vad gäller vid upphörande av visstidsanställning?
 • Regler för övertid, dygnsvila samt veckovila - vilka omfattas och hur tillämpas reglerna

Digitalt via Microsoft Teams

Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Kostnad 1 900 kr exkl. moms
Datum
14/06/2023
15/06/2023
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Webbinarium Uthyrningslagen
Datum
29/08/2024
Tid
10.00-11.30
Diskriminering och trakasserier
Datum
17/09/2024
Tid
09.00-12.00
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
24/09/2024
25/09/2024
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
01/10/2024
02/10/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
07/10/2024
08/10/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Förtroendemannalagen
Datum
10/10/2024
Tid
09.00-12.00
Avtalskurs Sågverksavtalet
Datum
22/10/2024
23/10/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Arbetsrätt grundkurs
Datum
24/10/2024
25/10/2024
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Förhandla med facket
Datum
07/11/2024
Tid
09.00-16.30

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer