Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor

Om utbildningen
Schema
Plats

Kursen avser det gemensamma avtalet om allmänna villkor som sedan den 1 november 2020 omfattar stålindustrin, svetsmekanisk industri (SVEMEK), byggnadsämnes- och buteljglasindustrin, sågverksindustrin samt gruvindustrin.

Avtalet reglerar i stort sett samtliga förhållanden mellan företaget och tjänstemannen, som bl.a. anställningsformer, lojalitetsregler, samt arbetstids- och semesterbestämmelser.

Syfte
Kursen ger dig grundläggande kunskap för att kunna hantera de frågor som rör anställningsvillkor för tjänstemän i industriföretag.

Mål
Efter genomgången kurs har du förvärvat följande kunskaper/insikter:

 • Du ska känna till avtalets olika anställningsformer och hur de bäst kan användas
 • Du har en grundläggande kunskap om hur du hanterar vanligt förekommande situationer med utgångspunkt från avtalets bestämmelser

Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som är arbetsgivarföreträdare och hanterar frågor om anställning, uppsägning och allmänna anställningsvillkor för tjänstemän i företaget.

Förkunskap
Kursen är en grundkurs och några formella förkunskaper krävs inte.

Kursens upplägg
Föreläsningar varvas med frågor.

 • Det enskilda anställningsavtalet och rättsregler i förhållande till det centrala avtalet
 • Genomgång av anställningsformerna i avtalet
 • Vad innebär lojalitetsplikten i kollektivavtalet
 • Regler för sjukfrånvaro, t.ex. förstadagsintyg
 • Regler kring övertids- respektive restidsersättning
 • Föräldraförmåner enligt lag och avtal
 • Semesterförmåner
 • Vad gäller vid upphörande av anställning för tjänsteman som fyllt 68 år, vad gäller vid upphörande av visstidsanställning?
 • Regler för övertid, dygnsvila samt veckovila - vilka omfattas och hur tillämpas reglerna

Digitalt via Microsoft Teams

Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Kostnad 1 300 kr exkl. moms
Datum
14/12/2021
Tid
10.00-15.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Har Coronapandemin påverkat kursverksamheten?
Den pågående Coronapandemin påverkar Industriarbetsgivarnas kursverksamhet under de kommande månaderna. Vi följer myndigheternas rekommendationer och håller för närvarande kurser digitalt via Microsoft Teams. I november och december kommer vi att, om myndigheternas rekommendationer så tillåter, att hålla avtalskurser inom stål och metall samt massa- och pappersindustrin på plats i Stockholm.
Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Chefen och arbetsmiljön
Datum
09/11/2021
10/11/2021
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Arbetsrätt fördjupningskurs
Datum
10/11/2021
11/11/2021
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs byggnadsämnesindustrin
Datum
17/11/2021
18/11/2021
Tid
09.30-12.30
09.30-12.30
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
30/11/2021
Tid
09.00-17.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer