Fördjupningskurs arbetsmiljö/arbetsrätt - arbetsgivarens rehabiliteringsansvar

Om utbildningen
Schema
Plats

En kurs om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering. Utrymme ges för diskussion och grupparbete. Kursen ges i samarbete med IKEM.

Syfte
Kursen ger dig kunskap om arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och de lagar och regelverk som styr den arbetslivsinriktade rehabiliteringen.

Vi belyser de organisatoriska förutsättningarnas betydelse för att förebygga ohälsa och lyckas med rehabiliteringsansvaret men även förutsättningarna att avsluta en anställning när rehabiliteringsskyldigheten är fullgjord.

Mål
Kursen ska öka din trygghet i rehabiliteringsarbetet och stärka dina kunskaper om såväl de olika åtgärder arbetsgivaren är skyldig att vidta inom ramen för den arbetslivsinriktade rehabiliteringen, som de olika aktörernas roller i rehabiliteringen.

Målgrupp
Kursen vänder sig till alla inom företaget som hanterar sjukskrivnings- och rehabiliteringsfrågor eller bara vill lära sig mer i ämnet.

Förkunskaper
Grundläggande kunskaper om arbetsgivarens arbetsmiljöansvar.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna eller IKEM.

Ur innehållet

  • Lagar och regler som styr arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
  • De olika aktörernas roller i rehabiliteringsarbetet
  • Vad händer om rehabiliteringen inte lyckas?
  • När kan man avsluta en anställning p.g.a. sjukdom?

Digitalt via Microsoft Teams

Fördjupningskurs arbetsmiljö/arbetsrätt - arbetsgivarens rehabiliteringsansvar
Kostnad 1 000 kr exkl. moms
Datum
26/04/2022
Tid
09.00-12.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Har Coronapandemin påverkat kursverksamheten?
Den pågående Coronapandemin påverkar Industriarbetsgivarnas kursverksamhet under de kommande månaderna. För närvarande håller vi kurser digitalt via Microsoft Teams.
Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
30/05/2022
31/05/2022
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Förhandla med facket
Datum
27/09/2022
Tid
09.00-16.30

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer