Förhandla med facket

Om utbildningen
Plats

För att lyckas i fackliga förhandlingar behöver du en bra grund att stå på. De fackliga motparterna är ofta pålästa och kunniga. Förhandlingar är inte bara psykologi utan lika mycket kunskap om förhandlingsregler och strategier. Kursen ges i samarbete med IKEM.

Kursen klargör det ansvar i förhandlingsarbetet som är förenat med rollen som arbetsgivarföreträdare. Vi reder ut regelverket som omgärdar de arbetsrättsliga förhandlingarna. I kursen ingår även tips om hur du uttrycker dig i förhandlingar för att undvika låsningar och öppnar vägen mot att hitta lösningar.

Syfte

Kursen ger dig som arbetsgivarföreträdare praktiska råd och tips för att du ska lyckas i arbetsrättsliga förhandlingar.

Mål

Kursen ger dig följande kunskaper:

  • Du kan planera och genomföra en förhandling.
  • Du kan självständigt utforma ett förhandlingsprotokoll.
  • Du förstår och kan tillämpa lag och avtalsfrågor i förhandlingsarbetet.
  • Du kan självständigt agera i olika förhandlingssituationer.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är chef, personalchef/specialist samt arbetsledare eller motsvarande på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna eller IKEM och som företräder företaget och/eller deltar i förhandlingar med facklig motpart.

Förkunskap

Kursen är grundkurs, men för att kunna tillgodogöra sig kursen på bästa sätt förutsätts allmänna arbetsrättsliga grundkunskaper som kan förväntas av arbetsgivarföreträdare.

Kursens upplägg

Föreläsningar varvas med grupparbeten och förhandlings-och rollspel. Genom praktikfall diskuteras aktuella förhandlingssituationer inom arbetsrätten

Ur innehållet

  • Hur du förbereder, genomför och avslutar olika typer av arbetsrättsliga förhandlingar i förhållande till facklig motpart
  • Hur du skriver förhandlingsprotokoll
  • Hur du kan argumentera, påverka och övertyga i en förhandlingssituation
  • Råd och strategier i förhandlingsarbetet
  • Praktisk träning i förhandlingssituationer genom rollspel
  • Hur skapas goda relationer med motparten

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna eller IKEM.

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm

Förhandla med facket
Kostnad 2 900 kr exkl. moms
Datum
21/11/2023
Tid
09.00-16.30
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Arbetsrätt grundkurs
Datum
26/09/2023
27/09/2023
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
03/10/2023
04/10/2023
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Avtalskurs byggnadsämnesindustrin
Datum
10/10/2023
11/10/2023
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Lönekartläggning
Datum
17/10/2023
Tid
09.00-12.00
Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS
Datum
18/10/2023
19/10/2023
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs Sågverksavtalet
Datum
25/10/2023
26/10/2023
Tid
09.30-12.00
09.30-12.00
Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
08/11/2023
09/11/2023
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Chefen och arbetsmiljön
Datum
14/11/2023
Tid
09.00-16.00
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
15/11/2023
16/11/2023
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer