Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöseminarium 2023

Om utbildningen
Plats

Temat för årets seminarium kretsar kring den förändring i regelstrukturen som Arbetsmiljöverkets generaldirektör fattar beslut om i september.

Vid seminariet medverkar bland annat medarbetare från Arbetsmiljöverket för att informera om det regelverk som träder i kraft den 1 januari 2025.

Arbetsmiljöseminariet sänds live här https://www.youtube.com/watch?v=lOTqH46DGAw

Tid: Onsdagen den 18 oktober 2023 kl. 10.00-12.00
Plats: Digitalt seminarium

Ur programmet:

 • Arbetsmiljöverkets nya regelstruktur
 • Digitaliseringen av den nya regelstrukturen och stödet
 • Kortfattat om de nya bestämmelserna för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare

Mer om innehållet i Arbetsmiljöverkets presentation:

Från Arbetsmiljöverket medverkar Ewa Krynicka Storskog, som är handläggare i arbetet med regelförnyelsen och Fredrika Wendel, digitaliseringsledare. Syftet med presentationen är att ge en grundläggande information om regelförnyelsen. Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur beslutades den 15 september. Presentationen inleds med en tidsplan för utvecklingsarbetet fram till att reglerna i den nya strukturen börjar gälla den 1 januari 2025. Vi ger en kort bakgrund till regelförnyelsen och går sen igenom regelförnyelsens tre delar:

 • Föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur
  Nuvarande regler är bearbetade och insorterade i 15 nya föreskriftshäften
  Nya regler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare
 • Digitalisering av reglerna
  Hur man kommer att kunna söka och navigera bland föreskrifter och allmänna råd på av.se.
 • Kommunikation och stöd i arbetsmiljöarbetet
  Hur Arbetsmiljöverket kommunicerar och arbetar med att utveckla stödjande material samlat på av.se

Digitalt

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöseminarium 2023
Kostnad Kostnadsfritt
Datum
18/10/2023
Tid
10.00-12.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Sirius Forum 2024
Datum
04/09/2024
Tid
09.30-15.30
Arbetsrättsdagen 2024
Datum
17/10/2024
Tid
09.30-15.30
Basindustrins dag 2024
Datum
22/10/2024
23/10/2024
Tid
12.00-17.30
07.30-13.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer