17 december 2020

Konflikt inom bemanningsbranschen avblåst


Arbetare lastar grus med grävskopa Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Kompetensföretagen inom Almega och LO-förbunden har i kväll accepterat en hemställan från medlarna.

Kompetensföretagen inom Almega och LO-förbunden har i kväll accepterat en hemställan från medlarna avseende förhandlingarna om Bemanningsavtalet och parterna har träffat en överenskommelse.

Det innebär att de varsel om stridsåtgärder som skulle ha utlösts den 18 december och med en upptrappning den 7 januari nu återkallas.

Läs mer på Kompetensföretagens hemsida.


Konflikt