10 december 2020

LO varslar gällande Bemanningsavtalet


Arbetare lastar grus med grävskopa Foto: Arne Trautmann/Mostphotos

Kompetensföretagen, som är ett förbund inom tjänstesektorns arbetsgivarförbund Almega, har mottagit varsel om stridsåtgärder.

Kompetensföretagen, som är ett förbund inom tjänstesektorns arbetsgivarförbund Almega, har mottagit varsel om stridsåtgärder. Varslen om konflikt kommer från samtliga 14 LO-förbund.

Varslen är i två steg. Det första omfattar nyanställningsblockad för samtliga medlemsföretag hos Kompetensföretagen inom avtalsområde Bemanningsavtalet, samt övertids- och mertidsblockad för allt arbete inom Bemanningsavtalets tillämpningsområde utanför ordinarie arbetstid. Varslet träder i kraft fredagen den 18 december 2020 kl. 06.00.

Det andra steget omfattar en total arbetsnedläggelse och blockad mot allt arbete som utförs av anställda under Bemanningsavtalets tillämpningsområde och omfattar cirka 1 000 personer. Detta berör sammanlagt åtta företag och träder ikraft torsdagen den 7 januari 2021 kl. 07.00.

Varslet gäller tillsvidare till dess att LO-förbunden och Kompetensföretagen träffar kollektivavtal eller att varslet särskilt återkallas eller ändras.

Industriarbetsgivarna följer utvecklingen och uppdaterar information med senaste nytt här på hemsidan och på vår arbetsgivarguide.

Läs mer på Kompetensföretagens hemsida.

Rådgivning vid konflikt: rad@industriarbetsgivarna.se eller 08-762 67 70.


Konflikt Stridsåtgärd Varsel