15 december 2020

Nya arbetaravtal för byggnadsämnesindustrin och SVEMEK


Detaljbild betong

Nya arbetaravtal för byggnadsämnesindustrin och SVEMEK på plats.

Nytt arbetaravtal för byggnadsämnesindustrin på plats


Också inom byggnadsämnesindustrin har nya avtal träffats. Motpart är IF Metall. Avtalet börjar gälla från och med den 1 januari 2021 och följer industrins märke. Det totala avtalsvärdet är på 5,4 procent och löper på 29 månader. 

Avtalet innehåller förutom förändringar inom de allmänna villkoren även vissa avtalsspecifika arbetsgrupper samt en större avtalsrevidering.

– Det är positivt att vi nu också har ett avtal på plats för byggnadsämnesindustrin. Förhandlingar handlar om att ge och ta, men vi är nöjda med de förändringar som vi har åstadkommit i de allmänna villkoren. De kommer att öka flexibiliteten för våra medlemsföretag inom byggnadsämnesindustrin, säger Christian Rimmerfeldt, förhandlare på Industriarbetsgivarna. 

Mer information om avtalet kommer att läggas ut på vår arbetsgivarguide – industriarbetsgivarguiden.se och ett arbetsgivarcirkulär till berörda medlemsföretag skickas ut inom kort. Förhandlingarna om tjänstemannaavtalet för byggnadsämnesindustrin är avslutade sedan tidigare och arbetsgivarcirkulär har skickats ut i början av november.

Klart med nytt arbetaravtal för SVEMEK


Industriarbetsgivarna har även träffat avtal med IF Metall avseende avtalsområdet SVEMEK. Det nya avtalet börjar gälla den 1 januari 2021 och löper på 29 månader. Avtalet följer märket och avtalsvärdet är på 5,4 procent.

Avtalet innehåller även vissa villkorsförändringar som vi kommer informera om i kommande arbetsgivarcirkulär till berörda medlemsföretag samt på industriarbetsgivarguiden.se.

Förhandlingarna om tjänstemannaavtalet för SVEMEK är avslutade redan tidigare och arbetsgivarcirkulär har skickats ut i början av november.


BÄF Byggnadsämnesindustrin Kollektivavtal SVEMEK Svetsmekanisk industri