Tag: arbetsgivarfragor

På lördag (den 1 oktober) träder nya Huvudavtalet (LAS) i kraft. Överenskommelsen som är välkomnad och efterlängtad kommer ge ny energi till svensk arbetsmarknad och till den svenska modellen.

Vi är glada att kunna välkomna två nya medarbetare till Industriarbetsgivarna: Lotta Gahmberg som tillträder tjänsten som förhandlare och rådgivare samt Anton Strid, masterstudent inom nationalekonomi som kommer att arbeta med ekonomisk analys.

I dag röstade Europaparlamentet för uppgörelsen om minimilöner i EU. Svenska röster om att inte införa minimilöner blev en minoritet och nu finns en överhängande risk att svensk arbetsmarknad regleras sönder och att den svenska modellen påverkas.

Har du tecknat kollektivavtal betalar du som arbetsgivare in pengar till dina anställdas pension. Det firar vi på Tjänstepensionens dag den 27 september. Ta chansen på denna dag att berätta för dina anställda om fördelarna med tjänstepension. Via Avtalats webb kan du ladda ner texter för intranät och mejlutskick.

Vi närmar oss en avtalsrörelse med utmanande förutsättningar. I dag har Industriarbetsgivarna och IKEM, hållit pressträff i Göteborg om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen och om svensk industris konkurrenskraft och möjlighet att säkerställa jobben.

Genom rätt riktade insatser kan arbetslivskriminalitet stävjas men det handlar inte om att begränsa arbetskraftsinvandringen. Att koppla problemen är både felaktigt och populistiskt.

Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations och kemiindustrierna bjuder in till pressträff om industrins förutsättningar inför avtalsrörelsen, den 2 september klockan 11.00 på Svenskt Näringslivs kontor i Göteborg, Vikingagatan 3. Svensk industri är motorn för hela näringslivet och det är industrins internationella konkurrenskraft som avgör vilka löneökningar Sverige kan bära.

Industrin är motorn och en förutsättning för hela samhället att fungera. Ska industrin utvecklas, behålla sin konkurrenskraft och erbjuda hållbara gröna jobb måste den samtidigt få rätt förutsättningar.

Uttalande från Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten med anledning av att Rottneros varslar.

EU:s balansdirektiv kommer att införlivas genom nya bestämmelser i lagen (1988:1465) om ledighet för närståendevård, föräldraledighetslagen (1995:584) och lagen (1998:209) om rätt till ledighet av trängande familjeskäl.