Tag: arbetsgivarfragor

I dag, den 9 maj uppmärksammar vi Europadagen. Industriarbetsgivarna jobbar med EU-frågor på flera olika nivåer och genom flera organisationer – allt från ett nära samarbete med Svenskt Näringslivssfären till basindustrins organisationer i Bryssel. Vi medverkar också i den sociala dialogen på EU-nivå och vi har ett nära samarbete med våra fackliga motparter i EU-frågor. Vi ställde tre frågor till vår förhandlingschef Per Widolf om hur han ser på aktuell EU-lagstiftning.

Ska industrin fortsätta expandera behöver vi stabila och långsiktiga spelregler och vi behöver rätt kompetens. Det skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna, i en debattartikel i Dalarnas Tidningar inför årets upplaga av Avestasamtalen om basindustrins framtid.

För att stärka industrin och medlemsföretagen har IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna ingått ett strategiskt samarbetsavtal när det gäller arbetsgivarfrågor. Därmed kommer organisationerna kunna stärka bas- och processindustrins position, få större kraft och leverera än mer medlemsnytta.

Sverige står inför ett avgörande i frågan om cementförsörjningen. Därför träffar vi, representanter för svensk industri, idag ansvariga departement. Vi utgår ifrån att vi tillsammans kan se vilka förutsättningar och lösningar som måste till, skriver företrädare för flera av industrins bransch- och arbetsgivarorganisationer i Dagens Industri.

Är du redo för en ny utmaning och har ett genuint intresse av arbetsrätt? Är du en utåtriktad problemlösare med god social kompetens och ett stort intresse för samhällsfrågor? Om ja, så kan detta vara en möjlighet för dig.

Industriarbetsgivarna har anställt Linda Thomasson som process- och arbetsrättsjurist. Linda Thomasson kommer närmast från Visita, Svensk Besöksnäring där hon under 10 år arbetat som arbetsrättsjurist med processansvar.

Industriavtalet fyller 25 år. Under det kvartsseklet har de svenska reallönerna ökat med runt 60 procent. Men i framtiden finns osäkerhet, inte minst efter den senaste tidens turbulens. Det skriver Tidningen Näringslivet, som bland annat intervjuat Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Den svenska modellen hotas nu av en strid ström av EU-lagstiftning som riskerar att påverka balansen mellan lagstiftaren och avtalsparterna. Införandet av de långt framskridna direktivförslagen om minimilön, plattformsarbete och inte minst lönetransparens riskerar att rubba systemet i grunden. I sämsta fall urholkar lagstiftningen modellen och gör det omöjligt för parterna i Sverige att träffa avtal. Det skriver Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna, i en gästkrönika på Europaportalen.

En uppdaterad konsekvensanalys slår fast att cementkrisen inte är över i och med Cementas tidsbegränsade tillstånd från november i fjol. ”Det är helt nödvändigt att politiken agerar och genomför de reformer vi efterfrågar brett från branschen. Vi behöver ett tydligt besked om fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Slite och Sverige”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Nu står det klart att också LO-förbundet Pappers ansluter sig till huvudavtalet för trygghet, omställning och anställningsskydd. ”Vi är glada att vår motpart Pappers ansluter sig till den här breda överenskommelsen som finns på arbetsmarknaden. Det är bra för både oss som arbetsgivare och för de anställda inom massa- och pappersindustrin”, säger Per Widolf, förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.