Tag: arbetsgivarfragor

”Det är bra att Magdalena Andersson uppmärksammar den gröna industriella revolution som pågår runtom i Sverige i sin regeringsförklaring, men för att den positiva utvecklingen ska fortsätta krävs det att konkurrenskraften för svensk industri säkerställs”, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

En majoritet av LO:s förbund har nu meddelat att de ställer sig bakom en uppdaterad uppgörelse om ändringar i anställningsskyddet och omställning med Svenskt Näringsliv. ”Det är positivt att vi nu får en bred uppgörelse på plats, med modernare regelverk och ökad flexibilitet för företagen som följd”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Den 24 månader långa karens som finns vid korttidsarbete bör slopas tillsvidare. De företag som använt sig av korttidsstöd under pandemin måste även kunna använda sig av korttidsstödet i den cementkris som riskerar att brisera inom kort.

”Det här är en åtgärd som kan rädda jobben och företagens framtida kompetens”, det skriver Industriarbetsgivarna och IF Metall i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson.

Cementkrisen sprider sig. Om regeringen inte agerar kommer basindustrin att drabbas av en varselvåg, varnar Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna. ”Det ligger väldigt nära”, säger han till Tidningen Näringslivet.

De tillfälliga reglerna i socialförsäkringen och sjuklönelagen infördes för att göra det enklare för människor att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därmed bromsa smittspridningen i samhället.

Klimatomställningen och elektrifieringen går nu snabbt inom den svenska industrin. Det är vi stolta över, men politiken ligger dessvärre ofta långt efter. Därför presenterar vi idag en ny reformagenda.

Fredagen den 18 juni 2021 träffade Industriarbetsgivarna överenskommelse med Unionen och Sveriges ingenjörer om nya centrala avtal om korttidsarbete. Den 24 juni träffades även överenskommelse med Ledarna.

”Vi är starkt kritiska till Tillväxtverkets hemställan till regeringen om att överväga en ny lagreglering av vinstutdelning i samband med korttidsstöd. Vi ser det som att myndigheten försöker agera på eget initiativ – ex officio”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Industriarbetsgivarna har anställt Charlotta Steinwall som rådgivare och förhandlare. Steinwall kommer närmast från tjänsten som arbetsrättsjurist och samordningsansvarig för tjänstemannaavtalet på Byggföretage