Tag: arbetsgivarfragor

Ministrarna Ebba Busch, Johan Pehrson och Andreas Carlson lyfter nyindustrialiseringen i norr i samband med att EU-kommissionen besöker Kiruna. Som basindustrins arbetsgivarorganisation uppmanar vi regeringen att helt tänka om när det gäller begränsningarna av arbetskraftsinvandringen till Sverige. Industrin i norr behöver alla talanger om Sverige ska kunna vara Europas motor för gröna innovationer, skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I dag, den 12 januari invigs Sveriges ordförandeskap i EU. För svensk basindustri och för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag har EU stor betydelse. ”Högaktuella frågor är tillväxt och konkurrenskraft”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.

För andra året i rad går Metallkvinnor och Women in Mining Sweden, branschorganisationerna Jernkontoret och Svemin samt arbetsgivarorganisationen Industriarbetsgivarna ihop för att uppmärksamma yrkesskickliga och erfarna kvinnor över 40 år inom gruv- och stålbranscherna.

– Vårt överordnade mål med avtalsförhandlingarna är att konkurrenskraften ska stärkas och att de avtal som träffas långsiktigt utvecklar industrin och möjligheten till fler industrijobb. Det är det Industriavtalet handlar om, säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

LKAB har vunnit en arbetsrättslig tvist mot IF Metall. Målet gällde att LKAB avskedat en medarbetare som mordhotat en kollega och dennes familj. AD ger LKAB rätt.

Basindustrin i Värmland står inför stora möjligheter med nyinvesteringar och nyetableringar av grön teknik och industrier. Men den står också inför stora utmaningar med höga energipriser, lågkonjunktur och en orolig omvärld.

Den 20 oktober genomförde Industriarbetsgivarna och IF Metall ett partsgemensamt lönebildningsseminarium. Dagen arrangerades hos Outokumpu Stainless AB i Avesta.

Idag presenterade Facken inom industrin sitt gemensamma lönekrav inför 2023 års avtalsrörelse. Facken kräver en löneökning på 4,4 procent per år.

Under torsdagen arrangerade Industriarbetsgivarna och IKEM – Innovations- och kemiindustrierna ett seminarium i Helsingborg om den skånska industrins konkurrenskraft och förutsättningar inför avtalsrörelsen.

Industriarbetsgivarna om beskedet om samordning av LO-förbunden i avtalsförhandlingarna 2023.