Tag: pappers

Vi ser med oro på utvecklingen av EU:s klimat- och skogspolitik.

Inom massa- och pappersindustrin finns viljan att ta ansvar. Vi vill bidra till att snabba upp vaccineringstakten. Det skriver Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna och Pontus Georgsson, förbundsordförande Pappers i ett gemensamt brev.

Utan en stabil kraftkälla, exempelvis kärnkraft, riskerar elbrist att bli ett nytt normaltillstånd.