05 juli 2023

”Varför hanterar våra nordiska grannar energifrågan bättre?”


Panel på Dagens Industris scen i Almedalen 2023.

ALMEDALEN. Vi står inför den största energiutmaningen på generationer. I Finland har man satsat på att bygga ut kärnkraften och i Danmark storsatsar man på vind. Varför hanterar våra nordiska grannar energifrågan bättre? Det var frågan i fokus på vårt industrigemensamma seminarium på Dagens Industris scen i Almedalen.

Den svenska energidebatten har till skillnad mot den i våra nordiska grannländer hittils mer handlat om debatt än handling och det finns stora strukturella brister på energimarknaden. Fortsätter det på det här viset äventyras många industriföretags framtidsplaner – och existens.

– Vi har mycket att lära av våra nordiska grannländer, framför allt när det gäller hastigheten av utbyggnaden av energisystemet. Det finns en handlingskraft i Sverige men vi måste ha ett betydligt högre tempo, konstaterade Maria Rosendahl, näringspolitisk chef på Teknikföretagen i sin inledning.

– Tillståndsfrågan är en nyckelfråga för energiutvecklingen och också hela den industriella utvecklingen. Det här är två nyckelområden i det reformprogram som vi gemensamt har tagit fram i industrin, sa Maria Sunér, vd för Svemin.

Energi och tillstånd – två prioriterade områden för industrin

Görs inget kommer svensk industri inte heller kunna vara garanten för grön omställning och välfärd. Industrins 14 bransch- och arbetsgivarorganisationer driver därför ett reformprogram under benämningen ”Industrins reformagenda” – där bland annat energifrågan och tillståndsfrågan är två prioriterade områden.

I seminariet medverkade Simon Erik Ollus, EVP, Corporate Customers and Markets, Fortum och Sebastian Hald Buhl, Sverigechef, Ørsted. Från svensk industri medverkade Maria Sunér, vd, Svemin, Maria Rosendahl, näringspolitisk chef Teknikföretagen, Lotta Lyrå, vd Södra, Tobias Hansson, vd Hitachi Energy, Jan Moström, vd LKAB och Malin Parkler, vd Pfizer Sverige.

Se seminariet i sin helhet


almedalen energi Industrins reformagenda