14 juni 2023

ABC för en säkrare arbetsmiljö


Person framför blå bakgrund. Animerade figurer bredvid. Foto: Appelberg

ABC-analysen är ett handgripligt sätt att analysera säkerhetskulturen på din arbetsplats, för att förstå hur den kan stärkas genom förändrade beteenden. Prevent lanserar nu ett nytt verktyg med en enkel ”steg för steg”-guide så att du kan starta diskussionen och förbättra säkerhetskulturen utifrån de behov som finns på just din arbetsplats.

Industriarbetsgivarnas arbetsmiljöexpert Åsa Dahlfors sitter med i partsgemensamma Prevents projektgrupp och har varit delaktig i att ta fram det nya verktyget. Så här kommenterar hon lanseringen:

– Att ständigt eftersträva en ännu bättre och säkrare säkerhetskultur på arbetsplatsen är viktigt för industrins branscher. Med Prevents nya material har vi fokuserat på hur man praktiskt kan arbeta för att skapa en god säkerhetskultur. Vi hoppas att det här materialet hjälper arbetsplatserna att ta nästa steg till en ännu bättre och säkrare arbetsmiljö.

Säkerhetskultur

God säkerhetskultur är att främja gemensamma värderingar, attityder och kunskap. För att skapa eller utveckla en säkerhetskultur krävs insikter om vilka risker som finns och vilka beteenden som är säkra och kan hjälpa till att motverka riskerna.

När rutiner, instruktioner och policydokument finns på plats men inte följs är lösningen därför inte fler rutiner, utan att aktivt förstärka och uppmuntra säkra beteenden. Störst möjlighet att påverka säkra beteenden är nämligen att uppmuntra och skapa gynnsamma konsekvenser – som ett glatt hejarop eller positiv feedback.

En steg för steg-guide

Den här steg-för-steg-guiden går igenom hur du kan ta hjälp av ABC-analysen för att analysera vilka säkerhetsbeteenden som är viktiga för din arbetsplats, säkerställa att alla har kunskapen att utföra dem rätt samt analysera vilka beteenden som behöver uppmuntras för att förändra det redan invanda och potentiellt riskfyllda beteendet. Guiden ger dig verktyg för analys, gruppdiskussioner och hur man involverar hela arbetsgruppen i säkerhetsarbetet. Nyckeln till en säkrare arbetsplats är förståelse, engagemang och uppmuntra rätt beteenden.

Tre filmer om verktyget

1) Satsa på rätt beteenden för att se resultat

Här kommer en utmaning: fundera på vilka beteenden som behöver förstärkas, och vilka som behöver minska, för att din arbetsplats ska bli säkrare?

2) Varför kör Jennifer för fort med trucken?

Ingen vill utsätta sig för onödiga risker, men när riskfyllda beteenden följs av positiva konsekvenser, som att spara tid, är sannolikheten stor att de lever vidare trots säkerhetsföreskrifter. Så här stärker du säkerhetskulturen på din arbetsplats med hjälp av beteendeanalys.

3) Tre tips som lyfter säkerhetsarbetet till nästa nivå

Även om arbetsmiljöförbättringar är chefens ansvar så sitter ofta medarbetarna på insikterna som behövs för att lyfta säkerhetskulturen på arbetsplatsen. Här bjuder vi på tre enkla steg till en bättre arbetsmiljö.

Arbetsmiljö Prevent