21 december 2020

Aktuell information från Tillväxtverket om korttidsarbete


Händer på tangentbord Foto: Michael Erhardsson/Mostphotos

Den 9 november i år aviserade regeringen att systemet med korttidsarbete/ korttidspermittering kommer att förlängas fram till och med den 30 juni 2021.

Regeringen har presenterat sina förslag till förlängningen av systemet i en utredning, som nyligen varit föremål för remisshantering. Regeringens samtliga förslag till ändringar går att ta del av här.

Beräknad tidpunkt för lagstiftningen är den 15 februari 2021. Dessförinnan kommer regeringen presentera sitt slutliga förslag till lagstiftning i en proposition.

Industriarbetsgivarna bevakar kontinuerligt det pågående lagstiftningsarbetet. Vi uppdaterar vår information på Industriarbetsgivarguiden, samt på www.industriarbetsgivarna.se löpande.

Med anledning av regeringens besked och förslagen i utredningen har Tillväxtverket, som är ansvarig myndighet, lämnat viss information om förutsättningarna för korttidsarbete under år 2021. Du hittar informationen här.

Tillväxtverket har igår, den 16 december 2020, lämnat ytterligare information om förutsättningarna för att ansöka om stöd för korttidsarbete i myndighetens e-tjänst, antingen utifrån det nu gällande systemet eller utifrån det nya systemet (som ännu inte trätt i kraft). Du hittar information här.

Få ersättning för kostnader vid kompetensutveckling under korttidsarbete

Den 17e december 2020 beslutade regeringen om en ny förordning som möjliggör för arbetsgivarna att få stöd vid korttidsarbetet för att ersätta kostnader för kompetensutveckling av anställda.

Staten ersätter upp till 60 procent av kostnaden. Ersättningens storlek är begränsad till ett högsta belopp per arbetstagare. När vi tar del av ytterligare information kommer detta att tillgängliggöras på Industriarbetsgivarguiden.


Här har Tillväxtverket samlat samtliga uppdateringar om korttidsarbete. 


Korttidsarbete Tillväxtverket