06 september 2023

Sju förslag för en bättre kompetensförsörjning


Sju förslag för en bättre kompetensförsörjning

Industrins kompetensbehov är en akut utmaning som kan få den gröna omställningen att stanna av. Nu presenterar Industriarbetsgivarna sju reformförslag för bättre kompetensförsörjning.

För att nå klimatmålen och för att lyckas med den gröna omställningen behövs fler kompetenta medarbetare till basindustrin. Samtidigt står industrin inför en historisk utmaning med att hitta tillräckligt med kompetens till följd av nyindustrialiseringen. Industriarbetsgivarna presenterar därför sju reformförslag för industrins kompetensförsörjning i en ny rapport.

Sammantaget kommer industrin att skapa 50 000 nya jobb i hela landet de närmaste åren.  Parallellt pensioneras var fjärde medarbetare inom basindustrin under den kommande tioårsperioden medan gymnasieskolans industritekniska program utexaminerar mindre än hälften så många elever som industrin behöver rekrytera.

Tillgången till industriteknisk kompetens bedöms minska med 40 procent till 2035.

För få känner till de möjligheter basindustrin erbjuder. Det gäller både yrken och utbildningar men framför allt också den förändringsresa basindustrin genomgått till att bli modern och högteknologisk.

Den positiva utvecklingen gör det möjligt för fler kvinnor att jobba inom basindustrin genom färre tunga lyft och större variation. Ska basindustrin växa hållbart behöver andelen kvinnor till branschen öka. I dag representeras basindustrin av 20 procent kvinnor.

– Basindustrins investeringar för klimat och framtida konkurrenskraft riskerar att tappa fart om inte fler unga får upp ögonen för de nya högteknologiska industrijobb som nu skapas. Det är viktigt att nå ut om den moderna basindustrin. Den som väljer att utbilda sig och arbeta inom basindustrin bidrar till den gröna omställningen och här skulle fler kvinnor till basindustrin kunna göra stor skillnad, säger Per Hidesten, vd Industriarbetsgivarna.

Kompetensförsörjningen måste lösas på alla nivåer.

– Industriarbetsgivarna har identifierat sju förslag som kan göra skillnad för kompetensförsörjningen. Det handlar att stärka yrkesprogrammens koppling till industrin såväl som fler utbildningsplatser och att underlätta för utländsk arbetskraft, avslutar Per Hidesten.

Här är Industriarbetsgivarnas sju förslag:

Ladda ner rapporten

basindustrins omställning kräver fler yrkesutbildade