16 mars 2022

”Analysen är tydlig, cementkrisen är långt ifrån över”


Cementa fabrik Slite Pressbild Cementa

En uppdaterad konsekvensanalys slår fast att cementkrisen inte är över i och med Cementas tidsbegränsade tillstånd från november i fjol. ”Det är helt nödvändigt att politiken agerar och genomför de reformer vi efterfrågar brett från branschen. Vi behöver ett tydligt besked om fortsatt kalkstensbrytning och cementtillverkning i Slite och Sverige”, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Branschorganisationen Svensk Betong släppte i mitten av mars en uppdaterad och utökad  konsekvensanalys om den cementkris som briserade den 6 juli 2021, när Mark- och miljööverdomstolen avvisade Cementas täktansökan för fortsatt kalkstensbrytning i Slite.

”Det tidsbegränsade tillståndet ger bara en kort tidsfrist”

Konsekvensanalysen ger en lägesbeskrivning av nuläget och de osäkerheter som finns framöver. Analysen konstaterar bland annat att cementkrisen inte är över och att regeringens beslut den 18 november 2021 att ge Cementa ett tidsbegränsat tillstånd att under 2022 bryta ur kvarvarande kalksten utifrån det tidigare tillståndet bara ger en kort tidsfrist året ut.

– Företagen behöver långsiktiga förutsättningar för att kunna bedriva sina verksamheter på ett hållbart sätt. Vi efterlyser genomgripande reformer av tillståndsprocesserna, där ökat fokus riktas mot nyttan av verksamheten för samhällsutveckling, klimatomställning, samhällsskydd och beredskap, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Cementtillverkning – en samhällsviktig funktion

Analysen konstaterar även att politiken också måste se över möjligheterna att klassa kalkstensbrytning och cementtillverkning som samhällsviktig funktion. Svensk Betong skriver vidare att en ”omställning till import av majoriteten av cementen som behövs i landet, i stället för inhemsk produktion, innebär att Sverige gör ett systemskifte som riskerar att försvåra klimatomställningen eller sätter oss i en beroendesituation som inte är önskvärd med anledning av den geopolitiska utvecklingen”.

Läs mer


arbetsgivarfrågor cementkrisen