21 januari 2022

Ändrade rekommendationer vid sjukdom eller då någon i hushållet är sjuk i covid-19


Kvinna med munskydd

Folkhälsomyndigheten har den 20 januari 2022 beslutat om ett antal förändringar och undantag från förhållningsreglerna om att stanna hemma när man själv eller någon i hushållet är sjuk.

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar, räknat från dagen då personen fick symtom. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Hushållskontakter som är undantagna från förhållningsregler om att stanna hemma från jobb och skola bör fortsätta att undvika nära kontakter i den mån det är möjligt, och helt undvika nära kontakter utanför arbetet eller skolan. Alla, även de som är undantagna, bör i första hand arbeta hemifrån i den utsträckning som är möjlig.

Rekommendationerna om undantag från förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter implementeras av regionerna. Det kan ta olika lång tid i olika regioner. Det är alltid den information som finns från respektive region som är gällande.

Mer information för dig som är arbetsgivare

På Industriarbetsgivarguiden finns information som är relevant och intressant för dig som arbetsgivare. Vi svarar på de vanligaste frågorna som våra medlemsföretag ställs inför, exempelvis hur du hanterar en uppsägning, vad du behöver tänka på vid sjukskrivningar och vilka regler som styr ledighet för fackligt uppdrag.


arbetsgivarfrågor Corona