29 juni 2021

Ändring i lagen om brandfarliga och explosiva varor


Eld och brandsläckare Foto: Matt Chesin/Unsplash

Riksdagen beslutade den 17 juni att anta regeringens lagförslag om skärpt kontroll över explosiva varor. Lagändringarna i lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) innebär bland annat att den nuvarande tillståndsprövningen blir mer omfattande.

Samtidigt förtydligas och utökas regleringen kring bland annat möjligheten att återkalla tillstånd. Regeringen utfärdade lagändringarna och beslutade om förordningsändringar med kompletterande regler om bland annat tillståndsprocessen.

Förordningsändringarna innebär att tillståndsmyndigheterna, MSB och kommunerna, ges utökad tillgång till belastningsregistret och misstankeregistret inom ramen för lämplighetsprövningen och att Polismyndigheten ges en större roll i tillståndsprocessen.

För Industriarbetsgivarna och Svemins medlemsföretag innebär lagändringen i huvudsak:

Se förslaget på lagändringar samt ärendets beredning här.

De nya reglerna träder i kraft den 1 augusti 2021 med övergångsbestämmelser till och med den 31 januari 2022.

Kontakt

Åsa Dahlfors
Åsa Dahlfors
Expert, rådgivare arbetsmiljö

Arbetsmiljö