09 juni 2022

Äntligen ändras LAS


Äntligen ändras LAS

Riksdagen har nu röstat fram ändringarna i LAS. Det handlar bland annat om fler undantag från turordningsreglerna och ett nytt omställningsstöd. Industriarbetsgivarna ser mycket positivt på nya LAS och vad det innebär för flexibiliteten på arbetsmarknaden och för företagens konkurrenskraft.

”Detta är ett historiskt besked som kommer bidra till större flexibilitet och till att stärka företagens konkurrenskraft. Det kommer också att bidra till att stärka arbetsmarknadens kompetensförsörjning genom den nya reformen om omställnings- och kompetensstöd”, säger Per Widolf, förhandlingschef Industriarbetsgivarna.

Arbetsgivare får rätt att undanta tre personer från turordningsreglerna vid arbetsbrist. Vid en tvist ska anställningen, och lönen, inte längre gälla.

Samtidigt införs ett nytt omställnings- och kompetensstöd som komplettering till det reguljära studiestödet. Det ska finansiera studier i syfte att stärka vuxnas omställning på arbetsmarknaden.

De nya reglerna ska tillämpas från 1 oktober 2022.