05 mars 2024

Under våren kommer årsbeskeden om tjänstepensionen


Under våren kommer årsbeskeden om tjänstepensionen Folio Images +46 8 720 56 00 info@folio.se

Under våren får dina anställda det årliga beskedet om sin tjänstepension, som du som arbetsgivare betalar pengar till. På avtalat.se kan du lära dig mer om hur tjänstepensionen fungerar. Där finns även bra information för dina anställda, så hänvisa dem gärna dit.

Årsbeskeden skickas till alla privatanställda som har kollektivavtal och därmed pension och försäkring via jobbet. För den som inte har anslutit sig till den digitala brevlådan hos Kivra kommer års- och pensionsbeskeden med den fysiska posten. För dina tjänstemän heter tjänstepensionen ITP och för arbetarna Avtalspension SAF-LO.

En nyhet är att årsbeskedet till tjänstemännen från och med i år inte längre skickas från Collectum utan från Avtalat. Senare i vår kommer dina anställda tjänstemän alltså att få sitt årsbesked om tjänstepensionen ITP från Avtalat.

Nyhet för i år: Arbetsgivare rapporterar och för över pengar en gång per månad

Fora skickar motsvarande pensionsbesked till alla arbetare för Avtalspension SAF-LO under några veckors tid med start den 2 april. En nyhet för i år för Avtalspension SAF-LO är att du som arbetsgivare har gått över från att rapportera dina anställdas lön och föra över pengar en gång per år till att göra det en gång per månad. Det innebär att möjligheterna till avkastning för dina anställda arbetares tjänstepensioner ökar över tid.

I års- och pensionsbeskeden kan dina anställda se hur mycket tjänstepension du som arbetsgivare betalat in och hur värdet har utvecklats under 2023. De kan också se vilka pensionsbolag de har pengar hos. Ta gärna chansen att prata med dina anställda om tjänstepensionen, som är en förmån som du som arbetsgivare betalar för. På avtalat.se finns bra och enkel information om tjänstepension inom privat sektor både för dig och dina anställda, så hänvisa gärna dit.


arbetsgivarfrågor pension Tjänstepension