02 april 2023

Avtal för massa- och pappersindustrin klart


Avtal för massa- och pappersindustrin klart

Industriarbetsgivarna och Pappers har idag träffat avtal. Avtalet följer det märke som industrins parter träffade tidigare i veckan och som är normerande för hela arbetsmarknaden. ”Förhandlingarna med Pappers är nu i hamn och de har skett i konstruktiv anda. Vi har nu ett avtal på plats som innebär att företagen inom svensk massa- och pappersindustri får stabilitet och förutsägbarhet både vad gäller villkor och lönekostnader”, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Förhandlingarna mellan Industriarbetsgivarna och Pappers blev klara idag, söndagen den 2 april. Avtalet följer industrins riktmärke och är på 24 månader och har ett samlat avtalsvärde på 7,4 procent. Avtalet löper ut den 31 mars 2025.

 – Vi är nöjda att kunna konstatera att vi har ett avtal på plats också för massa- och pappersindustrin och att vi även gjort viktiga strukturella förändringar i avtalet, säger Per Widolf.

Samtidigt noterar han att det är positivt att avtalet är på två år.

– Det gör att vi nu har vi tid på oss att, tillsammans med våra motparter, utveckla branschavtalet inom massa- och pappersindustrin i våra gemensamma arbetsgrupper, säger han.

–  För oss på Industriarbetsgivarna och för våra medlemsföretag är det viktigt att vi fortsätter att öka flexibiliteten. Förtagen inom massa- och pappersindustrin går tjugofyra-sju och våra avtal måste underlätta detta, konstaterar Per Widolf.   

Avtalet mellan Industriarbetsgivarna och Pappers omfattar cirka 12 000 arbetare.

För mer information:

Ebba Fredin, presschef
Mobil: 073–0447120
E-post: ebba.fredin@industriarbetsgivarna.se

Marina Lähteenmaa, kommunikationschef
Mobil: 072–247 50 33
E-post: marina.lahteenmaa@industriarbetsgivarna.se


arbetsgivarfrågor Avtal23