03 november 2020

Avtal klart mellan Industriarbetsgivarna och Pappers


Förhandlingschef Per Widolf Foto: Rikard Westman

Industriarbetsgivarna och Pappers nådde sent på måndagskvällen ett avtal på 29 månader.

Avtalet följer märket och innebär löneökningar på 5,4 procent under avtalsperioden.

– Efter intensiva förhandlingar har vi träffat avtal med Pappers. Ett längre avtal innebär att vi nu får möjlighet att jobba långsiktigt med frågor som är viktiga för massa- och pappersindustrin, säger Per Widolf förhandlingschef på Industriarbetsgivarna.

Det nya avtalet gäller från den 1 november 2020 fram till den 31 mars 2023.

Överenskommelsen innehåller bland annat avsättningar till deltidspension. Dessutom ansluter överenskommelsen till den preliminära pensionsöverenskommelsen mellan Svenskt Näringsliv och LO som avser att stärka pension för unga. Avsättningarna räknas av från det sammanlagda avtalsvärdet på 5,4 procent.

Avtalet omfattar drygt 12 600 anställda i massa- och pappersindustrin.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef

arbetsgivarfrågor Avtal Massa- och pappersindustrin