08 maj 2024

Bra och rimligt beslut att Riksbanken sänker räntan enligt Industriarbetsgivarna


Bra och rimligt beslut att Riksbanken sänker räntan enligt Industriarbetsgivarna

Riksbanken har nu meddelat att de sänker reporäntan med 0,25 procent till 3,75 procent. ”Det är ett bra och rimligt beslut att Riksbanken sänker räntan, liksom synen på räntan framöver”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom på Industriarbetsgivarna.

Motivet är att konjunkturen är svag och att inflationen närmar sig målet, Riksbanken anser alltså inte att man är i mål ännu.

Riksbanken anser dock att ny information tyder på att KPIF-inflationen tillfälligt kan bli något lägre än målet senare i år. Räntan kan komma att sänkas två gånger till under andra halvåret om prognosen från i mars står sig.

Som alltid lyfts osäkerheten och behovet att gå varsamt fram.

Vi har tidigare lyft att inflationen liksom inflationsförväntningarna är på målet och att konjunkturen är svag och fortsätter att försvagas. KPIF-inflationen var i mars 2,2 procent, i princip på målet alltså.

– Räntor påverkar konjunkturen och inflationen med fördröjning vilket skulle kunna innebära att penningpolitiken ligger efter. De ovanliga och kraftiga chocker vi drabbats av har dock motiverat en försiktighet. Liksom oron kring att den svenska kronan försvagas ytterligare om Riksbanken sänker räntan innan andra centralbanker, säger Kerstin Hallsten.

– Inför veckans beslut var vår bedömning dock att det var dags Riksbanken att sänka räntan. Den oväntat svaga BNP-indikator för första kvartalet förstärkte den synen, liksom signaler från ECB att det kan bli en sänkning i juni, avslutar Kerstin Hallsten.


Ekonomi