25 maj 2023

Buteljglasavtalet klart


Buteljglasavtalet klart

Industriarbetsgivarna har tecknat avtal med IF Metall avseende buteljglasindustrin.

Avtalet är på två år och följer industrins märke med ett samlat avtalsvärde om 7,4 procent.

Avtalet som omfattar tre företag och 426 arbetare, löper ut den 31 maj 2025.


arbetsgivarfrågor Avtal23