Kategori: Nyhet

Industriekonomerna: Det amerikanska subventionspaketet – Inflation Reduction Act – utmålas som ett existentiellt hot mot industriell produktion i Europa. Men det vore ett misstag av EU att följa i USA:s fotspår.

Industrisatsningarna i Norrland bedöms öka elbehovet med cirka 90 TWh på bara drygt två decennier. Det motsvarar i storleksordningen 10 normalstora kärnreaktorer eller många tusen vindkraftverk. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Den 27 januari arrangeras uttagningstävling för unga svetsare på Bessemerskolan i Sandviken mellan klockan 9.30-15.30. Uttagningstävlingarna leder till möjligheten att få komma med i Yrkeslandslaget 2023.

I förra veckan kom data från SCB som visade på fallande produktion och orderingång i november. Och nu visar arbetsmarknadsdata från Arbetsförmedlingen för december på en fortsatt försvagning på arbetsmarknaden.

Från ett svagt utgångsläge så har Rysslands ekonomi tagit stryk av sanktionerna mot landet. Enligt landets officiella statistik, som man får ta med en nypa salt, så har landets BNP fallit med cirka fem procent under det andra och tredje kvartalet. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Ministrarna Ebba Busch, Johan Pehrson och Andreas Carlson lyfter nyindustrialiseringen i norr i samband med att EU-kommissionen besöker Kiruna. Som basindustrins arbetsgivarorganisation uppmanar vi regeringen att helt tänka om när det gäller begränsningarna av arbetskraftsinvandringen till Sverige. Industrin i norr behöver alla talanger om Sverige ska kunna vara Europas motor för gröna innovationer, skriver Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna.

I dag, den 12 januari invigs Sveriges ordförandeskap i EU. För svensk basindustri och för Industriarbetsgivarnas medlemsföretag har EU stor betydelse. ”Högaktuella frågor är tillväxt och konkurrenskraft”, säger Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna.

Varmt välkommen att diskutera ett hållbart arbetsliv den 9 maj 2023 kl. 0930 – nu ses vi äntligen fysiskt igen!

Kompetens och erfarenhet bygger framgång och inspirerar andra. För andra året i rad uppmärksammar vi kvinnor som har gjort särskilda insatser inom gruv- och stålindustrierna. Vem vill du lyfta fram? Nomineringen öppnar den 10 januari.