Kategori: Nyhet

Antalet anställda inom industrin ökade i genomsnitt med 0,2 procent förra året. Det visar ny statistik. Det skriver Industriekonomerna i senaste veckobrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretage.

Branschanpassade villkor, fredsplikt och förmånliga försäkringar är några av de fördelar som Martin Brorell på Industriarbetsgivarna lyfter fram när han pratar om kollektivavtalens styrka. För basindustrins företag är det i princip en självklarhet att teckna kollektivavtal.

Industriarbetsgivarna har tecknat avtal om etableringsjobb med sina fackliga motparter Unionen och IF Metall. Därmed breddas rekryteringen av ny kompetens.

Medlingsinstitutets årskonferens arrangerades under måndagen och drog stor publik. Industriarbetsgivarnas förhandlingschef Per Widolf medverkade för att förklara den gångna avtalsrörelsen. Konferensen inleddes av Irene Wennemo, generaldirektör för Medlingsinstitutet, som reflekterade kring industriavtalets betydelse.

Den underliggande inflationen rensat för energi (KPIF-XE) är av stor betydelse för Riksbanken. Inflationen mätt enligt detta mått föll från 5,3 procent till 4,4 procent. Ett fall med nästan en hel procentenhet. Detta är goda nyheter för Riksbanken.

Industriekonomernas veckobrev: De investeringskalkyler som gick att räkna hem vid noll- eller minusränta är lite svårare att räkna hem i dagsläget. Nu ska man inte få uppfattningen att företag eller industrin slutat investera bara för att nuvarande och förväntade räntenivåer är högre än tidigare.

I dag, torsdagen den 15 februari, tar regeringen emot en utredning med förslag på nya regler för arbetskraftsinvandring. ”Förslaget, som innehåller ett lönegolv på 34 200 kronor i månaden, skär rakt igenom basindustrins samtliga branscher och försvårar för företagen att hitta nödvändig kompetens”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

INDUSTRIEKONOMERNAS VECKOBREV. Producentpriserna för industrin sammantaget, PPI, avtog rejält och ökade med fyra procent 2023 efter näst intill fasansfulla 22 procent 2022. Som vi skrev tidigare under förra året räknade vi med att producentpriserna skulle gå mot nollpunkten under loppet av 2023. Det är precis vad som hänt.

Industriekonomerna: Hushållen gör en kärv bedömning av den ekonomiska verkligheten. Det visar Konjunkturinstitutets undersökning om hur hushållen i Sverige uppfattar sin egen och Sveriges ekonomiska situation.

Inom tre år så behöver industrin ersättnings- och nyrekrytera över 300 000 medarbetare. Det framkommer i en ny landsomfattande undersökning som Industrirådet låtit Demoskop genomföra.