Kategori: Nyhet

Arbetsmiljöverket vill att gravida och ammande gruvarbetare ska förbjudas att arbeta under jord. Det skulle göra att jämställdheten i branschen bromsar in. ”Kvinnor känner sig utpekade”, säger Jenny Gotthardsson på Boliden till Tidningen Näringslivet.

”Att regeringen nu ger ett besked om att Cementa får tillstånd att bryta kalk vid anläggningen i Slite fram till årsskiftet 2022-2023 är välkommet, men det är en nödlösning. Dagens besked innebär att regeringen fortfarande skjuter problemen framför sig”, säger Per Hidesten vd för Industriarbetsgivarna.

Hur ser utbildningssystem, offentlig sektor och forskning ut i ett Sverige som siktar på att vara en innovationsstormakt? Det är frågor vi ställt och arbetat med under 2021. Den 24 januari är det dags att landa och konkretisera vägen framåt!

Den 24 månader långa karens som finns vid korttidsarbete bör slopas tillsvidare. De företag som använt sig av korttidsstöd under pandemin måste även kunna använda sig av korttidsstödet i den cementkris som riskerar att brisera inom kort.

”Det här är en åtgärd som kan rädda jobben och företagens framtida kompetens”, det skriver Industriarbetsgivarna och IF Metall i ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson.

Cementkrisen sprider sig. Om regeringen inte agerar kommer basindustrin att drabbas av en varselvåg, varnar Per Hidesten, vd på Industriarbetsgivarna. ”Det ligger väldigt nära”, säger han till Tidningen Näringslivet.

I Industrins ekonomiska råds nya rapport – Svensk industri och EU:s nya industripolitik: Teknikskiften, kompetensförsörjning och grön omställning, skriver rapportförfattarna att minskad konkurrenskraft och tappade marknadsandelar i svensk industri innebär högre utsläpp av koldioxid när produktion flyttas till länder som inte kommit lika långt i klimatomställningen. En effektiv åtgärd för att minska utsläppen på global nivå är att satsa på svensk industri enligt rapportförfattarna.

När kan regeringen fatta beslut om den tillfälliga lagändringen? Vilka är riskerna för överklagan? Varför är cementkrisen så allvarlig för Sverige? Här samlar vi aktuella frågor och svar om cementkrisen.

Den 13 oktober anordnade Industriarbetsgivarna, Jernkontoret, Svemin och Skogsindustrierna Basindustrins dag – Fokus kompetensförsörjning. Detta var nionde gången som Basindustrins dag genomfördes. Dagen hade ett späckat program, med deltagare från industrin, politiken och näringsliv, där fokus låg på basindustrins kompetensförsörjning.

Under torsdagen lanserades Industriarbetsgivarnas nya hemsida, nu med ännu större fokus på aktuella frågor och medlemsnytta. Lanseringen har föregåtts av ett förnyelsearbete som även resulterat i en ny grafisk profil.

Nu finns tydliga signaler om dämpad tillväxt. Återhämtningen i Kina, euroområdet och Sverige tappar kraft. Utbudsproblemen från i våras kvarstår, bland annat i form av problem med tillgången till insatsvaror, höga frakt- och råvarupriser samt matchningsproblem på arbetsmarknaden.