Kategori: Nyhet

Är kronan en skvalpvaluta? Varför finns en trend mot en allt svagare krona och vad kan göras åt det? Bör Sverige överge kronan till förmån för euron? Det var några av frågeställningarna i ett seminarium av ESO – Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi. Industriarbetsgivarnas chefekonom Kerstin Hallsten medverkade som panellist.

Att Sverige skulle sticka ut med ovanligt lång arbetstid är missvisande. I flera fall baseras analysen enbart på några få godtyckligt valda länder med kort arbetstid – därtill utan nämnvärd problematisering av statistikens brister. Det skriver Industriarbetsgivarnas och Teknikföretagens ekonomer i senaste veckobrevet.

Det finns inget empiriskt stöd för att eventuellt framtida högre kostnadsökningar i Sverige relativt omvärlden skulle kvittas ut av en försvagning av kronan, skriver Kerstin Hallsten, chefekonom Industriarbetsgivarna och Mats Kinnwall, rådgivare Industriarbetsgivarna, fil.dr nationalekonomi.

Industrins produktivitet och nominella kostnadsökningar relativt omvärlden är viktiga ingångsvärden i kommande avtalsförhandlingar. Vi behöver vara långsiktiga. Vi vill vårda industriavtalet och vara uthålliga. Detta säger Industriarbetsgivarna och IKEM.

”Om industrins omställning ska bli framgångsrik måste ramvillkoren snabbt komma på plats. Det handlar om energi, tillstånd och kompetensförsörjning och därför är det välkommet att staten nu ökar tempot för att få bort alla de flaskhalsar som riskerar sänka svensk industris konkurrenskraft”. Det säger Per Hidesten, vd för Industriarbetsgivarna i ett uttalande om regeringens förslag idag om att snabba på den gröna omställningen.

Svensk industri är avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling och företagens internationella konkurrenskraft påverkar vilka löneökningar Sverige kan hantera. Hur ser förutsättningarna ut inför avtalsförhandlingarna 2025? Välkommen på pressträff med IKEM – Innovations- och kemiindustrierna och Industriarbetsgivarna i Näringslivets Hus, Storgatan 19 i Stockholm den 14 juni kl 9.30.

Nu ansöker Heidelberg Materials om tillstånd att bygga en av Europas största CCS-anläggningar för infångning av koldioxid vid cementfabriken i Slite på Gotland.

Teknikföretagen och Industriarbetsgivarna har i dag den 4 juni, presenterat en konjunkturrapport för 2024 och 2025. Den visar att vi fortfarande befinner oss i en lågkonjunktur men att en försiktig vändning är att vänta.

Nu finns en ny enkät om säkerhetskultur som gör det enkelt att komma i gång och prata om hur man arbetar med säkerhetskulturen idag hur man kan undvika riskfyllda beteenden på jobbet.