Kategori: Nyhet

I mars i år minskade Sveriges export till Ryssland med hela 73 procent jämfört med mars i fjol i SEK och med 90,0 procent jämfört med februari i år. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Industriekonomerna: Industrivaror har visat en omfattande prisuppgång i början på 2022, som också i stort sett kan hänföras till energi och råvaror, men där den senare utgörs främst av stål, metaller, trävaror, plaster eller kemiprodukter. Men hur kommer det se ut framåt?

Industriarbetsgivarna har tillsammans med flera andra organisationer under lång tid riktat kritik mot Arbetsmiljöverket för utformningen av de föreskrifter som bland annat avser certifiering av pannoperatörer. Nu har myndigheten tagit till sig av kritiken och ser över reglerna.

I dag, den 9 maj uppmärksammar vi Europadagen. Industriarbetsgivarna jobbar med EU-frågor på flera olika nivåer och genom flera organisationer – allt från ett nära samarbete med Svenskt Näringslivssfären till basindustrins organisationer i Bryssel. Vi medverkar också i den sociala dialogen på EU-nivå och vi har ett nära samarbete med våra fackliga motparter i EU-frågor. Vi ställde tre frågor till vår förhandlingschef Per Widolf om hur han ser på aktuell EU-lagstiftning.

Tillverkningsindustrins exportleveranser nådde en peak redan i mars 2021, liksom teknikindustrins. Att industrins exportleveranser toppade redan i mars förra året, trots att efterfrågan från exportmarknader fortsatte att öka därefter, beror i hög grad på de leverans- och produktionsstörningar som motorfordonsindustrin drabbades av under i stort sett hela 2021. I mars i år låg exportleveranserna från motorfordonsindustrin 28 procent lägre än toppen i mars förra året. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet.

Kriget i Ukraina har än så länge bara satt små spår i data över arbetsmarknaden. AKU-data för mars visade att sysselsättningen minskade något vilket bidrog till att arbetslösheten steg och landade på 7,6 procent. Antalet nyanmälda och kvarstående lediga platser var samtidigt fortsatt höga, skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Idag, den 28 april, uppmärksammar vi den Internationella arbetsmiljödagen. Arbetsmiljö är ett av Industriarbetsgivarnas mest prioriterade områden. Lär känna våra tre arbetsmiljöexperter, som dessutom tipsar om några aktuella nyheter på området.

Inflationen har tagit ett skutt de senaste månaderna, såväl globalt som i Sverige. I Sverige handlade spiken i inflationen initialt nästan uteslutande om direkta effekter av stigande energi- och livsmedelspriser. Kärninflationen (KPIFE), det vill säga inflationen rensad från volatila energi- och livsmedelspriser, var påfallande konstant, skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet.

Är du redo för en ny utmaning och har ett genuint intresse av arbetsrätt? Är du en utåtriktad problemlösare med god social kompetens och ett stort intresse för samhällsfrågor? Om ja, så kan detta vara en möjlighet för dig.

Industriarbetsgivarna har anställt Linda Thomasson som process- och arbetsrättsjurist. Linda Thomasson kommer närmast från Visita, Svensk Besöksnäring där hon under 10 år arbetat som arbetsrättsjurist med processansvar.