Kategori: Nyhet

I veckan lämnade Federal Reserve som väntat styrräntan oförändrad. Budskapen som levererades skruvades lite åt ett mer hökaktigt håll. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

Regeringens höstbudget innehåller flera satsningar som industrin efterfrågat – men löper inte linan ut. Det är positivt att regeringen satsar på kompetensförsörjningen i årets budget. ”Satsningarna på yrkesutbildningarna är välkomna. Industrins rekryteringsbehov är mycket stort i dag och vi behöver fler platser på industrirelevanta utbildningar. Det är viktigt att satsningarna också går till industrins utbildningar och att utbildningarna dimensioneras”, säger Jesper Hedin, expert kompetensförsörjning Industriarbetsgivarna.

I veckan kom den senaste inflationsstatistiken från både Eurostat, amerikanska BEA och svenska SCB. Svensk inflation med fast ränta (KPIF) landade för augusti på 4,7 procent. Det innebär att inflationen under året nära halverats från hisnande 9,3 procent i januari. Det skriver Industriekonomerna i senaste nyhetsbrevet från Industriarbetsgivarna och Teknikföretagen.

INDUSTRIEKONOMERNAS NYHETSBREV. Med ett tillfälligt avbrott under de första pandemikvartalen så har kronan försvagats mot euron med 28 procent sedan 2016. Industriekonomerna undersöker i veckans nyhetsbrev om det finns en enkel förklaring till detta. Det snabba svaret är att det gör det inte.

Industrins kompetensbehov är en akut utmaning som kan få den gröna omställningen att stanna av. Nu presenterar Industriarbetsgivarna sju reformförslag för bättre kompetensförsörjning.

Stål- och återvinningsföretaget Ovako i Hofors har med statsminister Ulf Kristersson närvarande i dag invigt en världsledande anläggning för fossilfri vätgas för uppvärmning av stål före valsning. Den nya anläggningen innebär en viktig milstolpe för en hållbar stålindustri.

Regeringen har kommit med ett viktigt besked om att CSN ska få ökade resurser för att möta intresset för omställningsstudiestödet. Men för att möta industrins rekryteringsbehov i takt med nyindustrialiseringen borde stödet till CSN vara större och ha kommit långt tidigare.

Jacob Lind, Simon Pettersson, Max Toth, Maria Tsychkova och William Winsth är just nu på plats på Euroskills (Yrkes-EM) i Gdansk i Polen för att tävla för industrin. Industriarbetsgivarna, Teknikföretagen och IF Metall hejar på och håller tummarna för de svenska ungdomarna.

Industrins betydelse för ekonomin underskattas sedd utifrån traditionell statistik över industrins produktion och sysselsättning. I själva verket skapas en betydande del av industrins förädlingsvärde hos underleverantörer och till stor del bland tjänsteproducenter. Det visar Industriekonomernas input/output-analys för 2023 som presenterades i veckan.

Vd Per Hidesten och förhandlingschef Per Widolf från Industriarbetsgivarna träffade under tisdagen Finlands arbetsmister Arto Satonen (Samlingspartiet) för ett samtal om svensk och finsk konkurrenskraft. Det var Satonens första officiella Sverigebesök i egenskap av nyvald minister.