14 juli 2021

Cementbristen leder till byggstopp – byggbranschen begär möte med regeringen


Cementbristen leder till byggstopp – byggbranschen begär möte med regeringen Foto: Jocke Wulcan/Unsplash

En ny analys från Byggföretagen visar att tre av fyra bostäder inte kommer kunna byggstartas, redan i november. 200 000 till 400 000 jobb hotas och investeringsbortfallet beräknas till över 20 miljarder kronor per månad.

Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten i de befintliga täkterna i Slite på Gotland får stora konsekvenser för samhälllsekonomin.

Nu har Byggföretagen, Byggnads, IF Metall, Industriarbetsgivarna, Svensk Betong och Svemin gemensamt begärt ett skyndsamt möte med näringsminister Ibrahim Baylan. Syftet är att diskutera hur regeringen tillsammans med branscherna kan arbeta för att lindra effekterna av domstolens beslut.

I november tar cementlagret slut

Idag står tillverkningen i Slite för omkring 75 procent av all cement som används i Sverige. Nuvarande brytningstillstånd löper ut den 31 oktober 2021 och redan i november månad tar cementlagret i Slite slut. Det är således omöjligt att lösa den akuta cementbristen med import som motsvarar de volymer som behövs. Detta beroende på tillgång hos andra leverantörer, logistiksystem och tekniskt kravställande. Bedömningen är att omställninge till att helt ersätta cementproduktionen från Slite med import kan ta upp till flera år.

Idag är Byggbranschens andel av BNP cirka 11 procent och branschen bidrar med nästan 40 miljarder kronor i skatteintäkter. Det innebär att ett byggstopp riskerar att tränga undan hela BNP-tillväxten för 2022.

– Det här är en mycket allvarlig situation. Vi befarar att cementbristen slår hårt mot den svenska ekonomin, med stora konsekvenser också för sysselsättningen, säger Industriarbetsgivarnas vd Per Hidesten.

Ladda ner

Ta del av konsekvensanalysen Konsekvenser för bygg- och anläggningssektorn och gruvindustrin av nedstängning av kalkbrottet i Slite (pdf)


cementa cementkrisen