25 augusti 2021

Cementkrisen: Allvarliga konsekvenser för svensk industri


VD Per Hidesten Foto: Rikard Westman

– Om fabriken i Slite inte hålls igång riskerar hundratusentals jobb att försvinna inom främst underhåll- och byggsektorn. Produktionen i Slite kan inte kortsiktigt […]

– Om fabriken i Slite inte hålls igång riskerar hundratusentals jobb att försvinna inom främst underhåll- och byggsektorn. Produktionen i Slite kan inte kortsiktigt ersättas med import efter nästa sommar. Det visar inte minst Näringsdepartementets egen konsultrapport.

– Det finns en oro i såväl basindustrin som i byggbranschen över konsekvenserna. Ledtiderna är långa i basindustrin och vi riskerar stora varsel totalt i Sverige inom loppet av några månader om inte cementkrisen snabbt får en lösning, avslutar Per Hidesten.

Kontakt

Marina Lähteenmaa
Marina Lähteenmaa
Kommunikationschef


cementa cementkrisen