Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS

Om utbildningen
Plats

Kursen vänder sig till dig som har en grundläggande arbetsrättslig kunskap och önskar ytterligare fördjupning inom området.

Kursen ges i samarbete med IKEM och vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna eller IKEM.

Kursen lyfter dig till en fördjupad arbetsrättslig nivå med avstamp från den arbetsrättsliga grundkursen. Fördjupningskursen varvar teori och case-studier och har ett fokus på praktiska frågeställningar som kan uppstå hos företagen. Kursdeltagarna delas in i mindre grupper och får ett antal frågeställningar att diskutera och lösa med stöd från kursledarna.

Varje kursdeltagare som önskar får bidra till kursens innehåll med ett case från sin verksamhet, vilket skickas in i förväg senast den 29 april till info@industriarbetsgivarna.se. Innehållet i kursen skräddarsys därefter och kompletteras med kursledarnas material för att få ett bra innehåll.

Kursen kommer att delas upp på två halvdagar. Dag 1 belyser en rad frågeställningar i samband med hantering av personalärenden - personliga skäl och avskedanden. Dag 2 går vi igenom frågeställningar kopplat till arbetsbrist; arbetsgivarens omplaceringsskyldighet, LAS-regler om turordning, tillräckliga kvalifikationer m.m.

Kursen kommer att ta upp relevanta förändringar till följd av de nya anställningsskyddsreglerna. Observera dock att kursen kommer att baseras på befintlig AD-praxis eftersom någon praxis utifrån de nya anställningsskyddsreglerna som började tillämpas den 1 oktober 2022 sannolikt inte finns på plats när kursen genomförs.

Kursunderlag skickas ut innan kursen börjar.

Kursen vänder sig till dig som arbetar på ett företag som är medlem i Industriarbetsgivarna eller IKEM.

Digitalt via Microsoft Teams

Arbetsrätt fördjupningskurs i LAS
Kostnad 1 900 kr exkl. moms
Datum
14/05/2024
15/05/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Arbetsrätt grundkurs
Datum
06/03/2024
07/03/2024
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
12/03/2024
13/03/2024
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
19/03/2024
20/03/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Semesterlagen
Datum
26/03/2024
Tid
09.00-11.00
Chefen och arbetsmiljön
Datum
09/04/2024
10/04/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Ledigheter
Datum
11/04/2024
Tid
09.00-12.00
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
16/04/2024
17/04/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs Sågverksavtalet
Datum
25/04/2024
26/04/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs SVEMEK
Datum
21/05/2024
22/05/2024
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer