Avtalskurs byggnadsämnesindustrin

Om utbildningen
Schema

Kursen innehåller en genomgång av avtalet.

Syfte

Kursen ger dig stöd i din roll som arbetsgivarföreträdare och ger dig nödvändiga kunskaper om det kollektivavtal om löner och anställningsvillkor som gäller i förhållandet mellan företaget och den anställde, samt hur detta kollektivavtal samspelar med den arbetsrättsliga lagstiftningen.

Mål

Kursen ökar din trygghet i dina kontakter med anställda och deras fackliga organisationer. Du kan tillämpa avtalets regler i företagets verksamhet och har kunskap om vilka områden som inte regleras i avtalet utan istället i lagstiftning.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla inom företaget som i sitt dagliga arbete hanterar arbetsrättsliga frågor eller personalfrågor för arbetsgivarens räkning, t.ex. personalhandläggare, företagets representant vid fackliga förhandlingar, chefer/arbetsledare med personalansvar och lönehandläggare m.fl.

Förkunskaper

Kursen är grundläggande. Inga särskilda förkunskaper behövs.

Kursen  är uppdelad i två block:

Block 1
Utbildningens första del behandlar riksavtalets bestämmelser gällande bl.a. avtalets omfattning, arbetstid, löneprinciper och ersättningar. Några av de områden som kommer behandlas är gränsdragningsfrågor, arbetstidsförläggning, veckovila, dygnsvila och övertidsregler m.m.

Block 2
Utbildningens andra del innehåller en genomgång av avtalets bestämmelser gällande sjukdom och ledighet, omplaceringar, anställningens ingående och upphörande, ATK och deltidspension m.m.

Avtalskurs byggnadsämnesindustrin
Kostnad 1 900 kr exkl. moms
Datum
15/11/2022
16/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Till anmälan

Vanliga frågor

Var hålls kurserna?
Läs mer under varje kurstillfälle, där kan du se detaljer för varje kurs.
Håller ni företagsanpassade kurser?
Merparten av de kurser vi anordnar kan vi erbjuda som företagsanpassade kurser, på plats hos er eller digitalt via Microsoft Teams. Exempel på vanliga kurser som beställs är Chefen som arbetsgivarföreträdare, Förhandla med facket, Chefen och arbetsmiljön samt avtalskurser inom ert område. Kontakta Cathrin Lindell via mail för offert!
Vad kostar era kurser?
Kostnad för våra kurser anges i informationen för respektive kurs. Är du intresserad av en företagsanpassad kurs, kontakta Cathrin Lindell via mail  för offert.

Vårt utbud av kurser

Vi anordnar kurser för våra medlemsföretag, och externa konferenser och seminarier inom olika områden som berör Sveriges basindustri.

Arbetsrätt grundkurs
Datum
28/09/2022
29/09/2022
Tid
09.00-11.45
09.00-11.45
Avtalskurs Röda avtalet (stål- och metallindustrin)
Datum
04/10/2022
05/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs Tjänstemän inom basindustrin, avtal om allmänna anställningsvillkor
Datum
11/10/2022
12/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Avtalskurs massa- och pappersindustrin
Datum
18/10/2022
19/10/2022
Tid
09.00-11.30
09.00-11.30
Avtalskurs sågverksindustrin
Datum
25/10/2022
26/10/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Lönekartläggning
Datum
27/10/2022
Tid
09.00-12.00
Avtalskurs SVEMEK
Datum
08/11/2022
09/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Arbetsrätt fördjupningskurs
Datum
09/11/2022
10/11/2022
Tid
09.00-12.00
09.00-12.00
Fyra steg till en bra lönebildning
Datum
14/11/2022
Tid
08.30-12.00

Om oss

Om oss

Industriarbetsgivarna är arbetsgivarorganisationen för stål-, metall-, gruv-, massa-, pappers-, sågverks-, byggnadsämnes- och buteljglasindustri samt svetsmekanisk industri.

Industriarbetsgivarna företräder närmare 1 000 medlemsföretag med cirka 90 000 anställda. Svensk basindustri är en stark motor för svensk ekonomi och står för en nettoexport på 155 miljarder kronor och omkring 290 miljarder kronor i sammanlagt exportvärde.

Läs mer